Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Siedleczka gm. Kańczuga

09.06.2020 r.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku informuje, że wnioski do ksiąg wieczystych o ujawnienie nowego stanu prawnego w księgach wieczystych po scaleniu gruntów wsi Siedleczka gm. Kańczuga zostały sporządzone (dla uczestników którzy posiadali księgę wieczystą przed scaleniem).
Uczestnicy scalenia proszeni są o zgłaszanie się do tut. urzędu celem podpisania ww. wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk - pokój 414, IV piętro w godzinach pracy urzędu – w terminie do 30 lipca 2020 r.
Przed zgłoszeniem się do tut. urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 16 648 70 09 wew. 105.
Wnioski te podpisane przez właścicieli i Starostę będą niezwłocznie przekazywane do Sądu Rejonowego w Przeworsku – Wydziału Ksiąg Wieczystych celem realizacji. Niepodpisanie wniosku spowoduje brak ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Siedleczka gmina Kańczuga

20.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 30 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Siedleczka

gmina Kańczuga. Zebranie odbędzie się

 w dniu 7 października 2019 r.  o godz. 9.00

w Domu Ludowym w Siedleczce

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów  wydzielonych  im  w  wyniku scalenia  na podstawie decyzji  z dnia   16.09.2019  r. Nr GO.661.5.12.2019 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi  Siedleczka.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Siedleczka gmina Kańczuga

22.08.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Siedleczka

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

 w dniu 16 września  2019 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00

w Domu Ludowym we wsi Siedleczka.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest odczytanie

decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów  wsi  Siedleczka.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Siedleczka gmina Kańczuga

22.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Siedleczka

gmina Kańczuga. Zebranie odbędzie się

 w dniu 8 kwietnia 2019 r.  w I terminie o godz. 9.00

i w II terminie o godz. 9.15  w Domu Ludowym w Siedleczce

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest odwołanie członka rady scaleniowej.

Zatwierdzenie szacunku gruntów

31.08.2017 r.
Zatwierdzenie szacunku gruntów..

W dniu 29 sierpnia 2017 r. w Domu Ludowym w Siedleczce odbyło się  zebranie uczestników scalenia wsi Siedleczka zwołane przez Starostę Powiatu Przeworskiego. Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies