Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Ogłoszenie o zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej (NTG) dla Nadleśnictw Kańczuga i Strzyżów

12.10.2023 r.

Na podstawie §19, pkt. 8 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zwołuję Narady Techniczno-Gospodarcze (NTG) dla Nadleśnictw:

  1. Nadleśnictwo Kańczuga; w dniu 30 października 2023 roku, godzina 1000 w siedzibie Nadleśnictwa Kańczuga,
  2. Nadleśnictwo Strzyżów; w dniu 31 października 2023 roku, godzina 800 w siedzibie Nadleśnictwa Strzyżów.

W czasie obrad zostanie dokonana analiza gospodarki leśnej za poprzedni okres gospodarczy, w oparciu o: (1) referat Nadleśniczego, (2) koreferat Wykonawcy projektu planu urządzenia lasu przedstawiony wraz z oceną oddziaływania na środowisko czynności gospodarczych wykonanych zgodnie z dotychczasowym planem urządzenia lasu, (3) koreferat kierownika Zespołu Ochrony Lasu dotyczący kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, (4) koreferat inspektora Regionalnego LP Regionu Karpackiego lub Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie przeworskim, obręb Mirocin, oznaczonej jako działka ewid. nr 1343

02.06.2023 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 czerwca 2023 r.
 
 
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.)
 
WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA
 
że na wniosek z 28 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 4 maja 2023 r.), znak: OTS/EB/1550/23, uzupełniony pismem z 25 maja 2023 r. (data wpływu: 29 maja 2023 r.), znak: OTS/KW/1864/23 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Kingę Walęzak
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-l.7536.14.2023
 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie przeworskim, gmina Przeworsk, obręb Mirocin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1343 o pow. 0,3215 ha, w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin".

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości znajdującej się w miejscowości Mirocin, powiat przeworski, działka ewid. nr 1283/2

02.06.2023 r.

OBWIESZCZENIE z 2 czerwca 2023 r.
 
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.)
 
WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA
 
że na wniosek z 28 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 4 maja 2023 r.), znak: OTS/EB/1549/23, uzupełniony pismem z 25 maja 2023 r. (data wpływu: 29 maja 2023 r.) znak: OTS/KW/1864/23 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Kingę Walęzak
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-l.7536.22.2023
 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w miejscowości Mirocin, gm. Przeworsk, powiat przeworski, woj. podkarpackie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1283/2 o pow. 0,84 ha,
w celu przeprowadzenia badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin".

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie przeworskim, obręb Mirocin, działka ewid. nr 1362

02.06.2023 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 czerwca 2023 r.
 
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r., poz. 924) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.)
 
WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA
 
że na wniosek z 28 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 4 maja 2023 r.), znak: OTS/EB/1551/23, uzupełniony pismem z 25 maja 2023 r. (data wpływu: 29 maja 2023 r.), znak: OTS/KW/1864/23 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Kingę Walęzak
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-l.7536.13.2023
 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzej nieruchomości, znajdującej się w powiecie przeworskim, gmina Przeworsk, obręb Mirocin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1362 o pow. 0,5858 ha, w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz pomiarów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN200 do TG Mirocin".

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji z dnia 15 grudnia 2022 r. znak: N-I.7536.2.2022 o zezwoleniu na wejście na teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w powiecie przeworskim, gmina Przeworsk

20.12.2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji z dnia 15 grudnia 2022 r. znak: N-I.7536.2.2022 o zezwoleniu na wejście na teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w powiecie przeworskim, gmina Przeworsk:

  • obręb Gwizdaj, oznaczonych jako działki ewid. nr: 313, 315, 319, 324, 334/1, 337,
  • obręb Studzian, oznaczonych jako działki ewid. nr: 989, 997, 999/2, 1000, 1023, 1035/1,1465,
  • obręb nr 4, oznaczonych jako działki ewid. nr: 1884, 1880/1, 1887, 1886, 2042, 2056/1, 2168, 2167, 2224/1, 2241, 2260/2, 2294, 2329, 2353/3,

obręb nr 3, oznaczonych jako działki ewid. nr: 3505/2, 3514, 3369/4, 3375, 3383, 3388/1, 3389/10, 5655/1, 3391, 3319/1, 3321/12, 3520/2, 3521/2, 3540, 3541/1, 3546/1, 4139, 4140, 4123, 4108, 4100/5, 3951 w celu wykonania badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związana z przebudową gazociągu Jarosław - Sędziszów w mieście Przeworsk."

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies