Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o podejrzeniu wystąpienia z dniem 20 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa - Kamienna Góra, gm. Adamówka

27.11.2019 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku informuje o podejrzeniu wystąpienia z dniem 20 listopada 2019 r. Afrykańskiego Pomoru Świń u dzika odstrzelonego w miejscowości Pawłowa - Kamienna Góra, gm. Adamówka, powiat Przeworski.

Załącznik:

Powiatowy Lekarz Weterynarii informacja o podejrzeniu wystąpienia ASF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekazuje informację o obszarach i sektorach szczegółnie narazonych na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

25.11.2019 r.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej dalej: Generalnym Inspektorem, stosownie do zapisów art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.), dalej ustawa, opracowuje i udostępnia, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto, Generalny Inspektor może przekazywać podmiotom których mowa w art. 130 ust. 2 ustawy wskazówki dotyczące kontroli przestrzegania przepisów ustawy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku ponownie przypomina o zasadach dotyczących przemieszczania trzody chlewnej obowiązujących w n/w strefach

25.11.2019 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2019 r. decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1373 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, ustalające gminę Adamówkę za obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) oraz gminę Sieniawę i gminę Tryńczę za obszar ochronny (strefa żółta).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczenia świń w w/w obszarach.

Załącznik:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku ponownie przypomina o zasadach dotyczących przemieszczania trzody chlewnej obowiązujących w strefach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczenia świń w n/w obszarach

30.08.2019 r.
W związku z publikacją decyzji zmieniającej załącznik do decyzji 2014/709/UE i zaliczeniem:
•    do obszaru objętego ograniczeniami / strefa czerwona/ gminy Adamówka,
•    do obszaru ochronnego / strefa żółta/ gminy Sieniawa oraz wschodniej części gminy Tryńcza od drogi nr 77
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczenia świń w w/w obszarach.

Załączniki:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przeworsku przekazuje informację o zasadach przemieszczenia świń w wymienionych obszarach.

2019.08.27 - Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

29.08.2019 r.
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Załącznik:

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku za 2019 r.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies