Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) Powiat Przeworski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ww. ustawy ustalił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Przeworskiego.
Na terenie Powiatu Przeworskiego tak jak w roku ubiegłym realizowane będą zadania z zakresu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej,

która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl


W 2019 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą zlokalizowane w siedzibach:
1. Punkt w Kańczudze, z siedzibą:
a) w Zespole Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6:
- w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
- we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00 (Adwokat)
b) w Urzędzie Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30:
- w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
c) w Urzędzie Gminy Zarzecze, Zarzecze 175:
- w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (Radca prawny)
d) w Urzędzie Gminy Gać, Gać 275:
- w piątki w godzinach od 9:00 do 11:00 (Radca prawny)
- w piątki w godzinach od 11:00 do 13:00 (Adwokat).

 1. Punkt w Przeworsku, z siedzibą:
  w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16:

  - w poniedziałki, czwartki w godzinach od 09:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”)
  - we wtorki, środy i piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”).
 1. Punkt w Sieniawie, z siedzibą:

a) w Zespole Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4:
- w piątki w godzinach od 13:00 do 17:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”)
b) w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1:
- w środy w godzinach od 9:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia - „Pasieka”)
c) w Urzędzie Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:
- we wtorki, czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia - „Pasieka”)
d) w Urzędzie Gminy Adamówka, Adamówka 97:
- w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00 (prawnicy Fundacji Rozwoju i Wsparcia - „Pasieka”)

Karta informacyjna poradnictwa nieodpłatnej pomocy prawnej

14.01.2019 r.

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis usługi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu  Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. (016) 648 70 09
 od pn. do pt. w godz.: 7.30 – 15.30 ( Radcowie i Adwokaci )         
 oraz tel. 730 312 959 od pn. do pt. w godz.: 8.00 – 18.00
 (Fundacja Rozwoju  i Wsparcia „Pasieka”)
 
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu przeworskiego

09.01.2019 r.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 sporządza i aktualizuje starosta.
 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

29.11.2018 r.

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu,
która obejmuje w szczególności:

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies