Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Krasne, Pawłowa gmina Adamówka

07.09.2023 r.

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. – o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1997) Starosta Przeworski  zwołuje ogólne zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Krasne, Pawłowa gmina Adamówka w dniu 19 września 2023 r. o godz. 15:15  w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Krasne.
 
Celem zebrania jest powołanie rady uczestników scalenia oraz poinformowanie wszystkich uczestników scalenia o prawach i obowiązkach  wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
 
W przypadku braku wymaganej frekwencji na zebraniu o godz. 15.15
ustala się drugi termin zebrania w tym samym  dniu  o godz. 15.30.
 
Z uwagi na ważność spraw proszę o udział w spotkaniu.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Krasne, Pawłowa gmina Adamówka

15.11.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 9 art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. –
o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1223)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Krasne, Pawłowa gmina Adamówka

Zebranie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r.

w I terminie o godz. 15.45

i w II terminie o godz. 16.00

w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Krasne.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest powołanie rady uczestników scalenia.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies