Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

I N F O R M A C J A dla uczestników scalenia gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna „Szewnia”

06.11.2019 r.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku informuje, że wnioski do ksiąg wieczystych o ujawnienie nowego stanu prawnego w księgach wieczystych po scaleniu gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna „Szewnia” gm. Przeworsk zostały sporządzone.

Uczestnicy scalenia proszeni są o zgłaszanie się do tut. urzędu celem podpisania ww. wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk  - pokój 418, IV piętro w godzinach pracy urzędu.

Wnioski te podpisane przez właścicieli i Starostę będą niezwłocznie przekazywane do Sądu Rejonowego w Przeworsku – Wydziału Ksiąg Wieczystych celem realizacji.

Niepodpisanie wniosku spowoduje brak ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna „Szewnia”

13.06.2019 r.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku informuje, że wnioski do ksiąg wieczystych o ujawnienie nowego stanu prawnego w księgach wieczystych po scaleniu gruntów wsi Chałupki i Gorliczyna „Szewnia” gm. Przeworsk zostały sporządzone.

Uczestnicy scalenia proszeni są o zgłaszanie się do tut. urzędu celem podpisania ww. wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk  – w terminie do 15 lipca 2019 r. - pokój 418, IV piętro w godzinach pracy urzędu.

Wnioski te podpisane przez właścicieli i Starostę będą niezwłocznie przekazywane do Sądu Rejonowego w Przeworsku – Wydziału Ksiąg Wieczystych celem realizacji.

Niepodpisanie wniosku spowoduje brak ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chałupki i Gorliczyna Szewnia gmina Przeworsk

29.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   O scalaniu i wymianie gruntów  (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Chałupki i Gorliczyna Szewnia

gmina Przeworsk

Zebranie odbędzie się

w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa)

o godz. 9.00

w Remizie OSP we wsi Chałupki.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia
w posiadanie gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Chałupki i Gorliczyna Szewnia gmina Przeworsk

13.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Chałupki i Gorliczyna Szewnia

gmina Przeworsk

Zebranie odbędzie się

 w dniu 29 marca  2019 r. (piątek)  o godz. 9.00

w Remizie OSP we wsi Chałupki.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest odczytanie

decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów  wsi 
Chałupki i Gorliczyna Szewnia.

Zatwierdzenie szacunku gruntów

12.04.2018 r.
Zatwierdzenie szacunku gruntów..

W dniu 4 kwietnia 2018 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Chałupki odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Chałupki Gorliczyna Szewnia zwołane przez Starostę Powiatu Przeworskiego. Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies