Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów

10.11.2017 r.
Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wy..

W dniu 26 października 2017 r. na zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych we wsi Kisielów gmina Zarzecze nastąpiło wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, a tym samym zakończenie scalenia.

Odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Kisielów

26.10.2017 r.
Odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalen..

W dniu 10 października 2017 r. w Remizie Ochotniczej Staży Pożarnej  w Kisielowie odbyło się  zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Kisielów, zwołane przez Starostę Powiatu Przeworskiego. Celem zebrania było odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów  wsi  Kisielów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kisielów gmina Zarzecze

06.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   O scalaniu i wymianie gruntów  (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z  późn. zmianami)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Kisielów

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

 w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) 

o godz. 18.00

 w Remizie Ochotniczej Staży Pożarnej  w Kisielowie

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kisielów gmina Zarzecze

22.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art.  28  ust.1 ustawy  z  dnia  26  marca 1982 r. - O scalaniu i  wymianie gruntów (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z  późn. zmianami)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Kisielów

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

 w dniu 10 października 2017 r. (wtorek) 

o godz. 17.00

 w   Remizie Ochotniczej Staży Pożarnej  w Kisielowie

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów  wsi  Kisielów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o okazaniu projektu scalenia na obszarze wsi Kisielów gmina Zarzecze

07.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 23, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  o  scalaniu i wymianie gruntów  (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 700 ze zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z a w i a d a m i a    ż e:

w dniach   od  19.06.2017 roku   do  21.07.2017  roku 

w godz.   od 700 -  1500

w  Kancelarii Zespołu Pomiarowego w Kisielowie –

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej

odbędzie  się  indywidualne  okazanie  projektu  scalenia 

gruntów wsi Kisielów.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies