Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Wykaz stowarzyszeń rejestrowych

Lp.  Nazwa stowarzyszenia  Adres 
1.   Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych  ul. Rynek 1, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166488340 
2.   Stowarzyszenie Chóralne - Chór - Cantilena i Przyjaciół Czytelnictwa w Tryńczy  Gminny Ośrodek Kultury
w Tryńczy, 
37-204 Tryńcza 125, tel.166421212,
166421123
3.   Stowarzyszenie Emerytów i RencistówPolicyjnych w Przeworsku  ul. Stepkiewicza 1, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166483880 
4.   Stowarzyszenie Miłośników Sieci Komputerowych - Planeta w Przeworsku  ul. Misiągiewicza 14/9, 
37-200 Przeworsk 
5.   Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Przeworsku w likwidacji ul. Lubomirskich 1 B, 
37-200 Przeworsk 
6.   Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu w Przeworsku  ul. Piłsudskiego 8, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166482970, 166487692 
7.   Stowarzyszenie Obrony Wartości Człowieka  ul. Studziańska 8, 
i Ojczyzny RP w Przeworsku   37-200 Przeworsk, 
  tel. 166482348, 166485775 
8.   Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. Ignacego i Zofii Solarzów w Gaci  Gać 120, 
37-207 Gać, 
tel. 697944608 
9.   Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze  Urząd Gminy 
w Zarzeczu  w Zarzeczu
  37-205 Zarzecze, 
  tel. 166401272, 
  166401912
10.                 Stowarzyszenie Pań w Hucisku Jawornickim  Remiza OSP Hucisko Jawornickie 267, 
37-230 Manasterz,
tel. 166514486, 
166514491
11.                 Towarzystwo Przyjaciół Sieniawy w Sieniawie  ul. Rynek 1, 
37-530 Sieniawa 
12.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowosieleckiej  Nowosielce 561,
w Nowosielcach  37-200 Przeworsk 
13.                 Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny  ul. Lwowska 16,
w Przeworsku  37-200 Przeworsk 
  tel. 16 648 22 65 
  e-mail: sppbprzeworsk1@wp.pl
14.                 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek”  ul. Krakowska 30, 
w Przeworsku  37-200 Przeworsk 
15.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tryńcza  Tryńcza 127a, 
w Tryńczy  37-204 Tryńcza 
16.                 Stowarzyszenie „Kraina Sanu” Lokalna Grupa Działania w Tryńczy  Tryńcza 375, 
37-204 Tryńcza          
17.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku „Jedynka”  ul. M. Konopnickiej 5, 
37-200 Przeworsk 
18.                 Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku  ul. Lwowska 11, 
37-200 Przeworsk 
19.                 Stowarzyszenie Kulturalne „Gloria” w Przeworsku  ul. Misiągiewicza 42, 
37-200 Przeworsk 
20.                 Stowarzyszenie NISUS w Gaci  Gać 116, 
37-207 Gać 
21.                 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Wypoczynku i Sportu w Gminie Kańczuga    EWiS w Kańczudze 
ul. Szkolna 7 
37-220 Kańczuga 
22.                 Stowarzyszenie SympatykówMKS Orzeł  ul. Jagiellońska 10 A 
1945 Przeworsk    37 - 200 Przeworsk 
23.                 Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego w Przeworsku  ul. Bernardyńska 1A, 
37-200 Przeworsk 
24.                 Gniewczyńskie Stowarzyszenie Pomocy i Rozwoju w Gniewczynie Łańcuckiej  Gniewczyna Łańcucka 531 
37-203 Gniewczyna Łań. 
25.                 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gać Białoboki 160 
w Białobokach  37-207 Gać 
26.                 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przeworsku  ul. Piłsudskiego 8 
37-200 Przeworsk 
27.                 Stowarzyszenie „Urzejowice” w Urzejowicach  Urzejowice 204, 
37-200 Przeworsk 
28.                 Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet SAK w Gminie Kańczuga  ul. Parkowa 1, 
37-220 Kańczuga 
29.                 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Gminy Sieniawa „Aktywni w Sieniawie” 37-530 Sieniawa, 
ul. Kościuszki 4
30.                 Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gać w Gaci 37-207 Gać, 
Gać 275
31.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych  37-205 Zarzecze,
w Zarzeczu Zarzecze 1
32.                 Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Gminy Zarzecze w Zarzeczu,  37-205 Zarzecze,
Zarzecze 1
33.                 Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Przeworsk  37-200 Przeworsk, 
w Przeworsku ul. Bernardyńska 1A
34.                 Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju „WIARA” w Tryńczy 37-204 Tryńcza, 
Tryńcza 127
35.                 Stowarzyszenie Krzewienia Kultury i Tradycji „PIGANECZKI” w Piganach 37-530 Sieniawa, 
Pigany 68
36.                 Stowarzyszenie „Nasza Kańczuga” w Kańczudze ul. Szkolna 5,
37-220 Kańczuga
37.                 Stowarzyszenie „PGR 4x4 Przeworska Grupa Rajdowa”  ul. Głęboka 13,
w Przeworsku 37-200 Przeworsk
38.                 Stowarzyszenie „Nasz Jawornik” w Jaworniku Polskim Jawornik Polski 80,
37-232 Jawornik Polski
39.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej Świętoniowa 100,
37-200 Przeworsk
40.                 Przeworskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ANIME w Przeworsku ul. Słowackiego 12,
37-200 Przeworsk
41.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej  ul. Rynek 4,
w Sieniawie 37-530 Sieniawa
42.                 Sieniawskie Stowarzyszenie Wędkarzy w Sieniawie ul. Kościuszki 6,
37-530 Sieniawa
43.                 Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jawornik Polski  Hadle Szklarskie 346,
w Hadlach Szklarskich 37-232 Jawornik Polski
44.                 Stowarzyszenie Tradycji Kultury Wiejskiej Jawornik  37-232 Jawornik Polski 16
w Jaworniku Polskim
45.                 Stowarzyszenie Antiquo  ul. Piłsudskiego 8,
w Przeworsku 37-200 Przeworsk
46.                 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół ul. M. Konopnickiej 6,
w Kańczudze 37-220 Kańczuga
47.                 Przeworskie Towarzystwo Muzyczne w Przeworsku ul. Krakowska 20,
37-200 Przeworsk
48.                 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębów przy OSP „Liść Dębu” Dębów 195,
37-200 Przeworsk
49.                 Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Ubieszyn w Ubieszynie Ubieszyn 118,
37-204 Tryńcza
50.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum w Przeworsku ul. Park 2, 
37-200 Przeworsk
51.                 Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Błogosławionego Jana Pawła II w Przeworsku ul. Krakowska 5, 
37-200 Przeworsk
52.                 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gać w Gaci Gać 268,
37-207 Gać
53.                 Bractwo Św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku ul. Kościelna 7, 
37-200 Przeworsk
54.                 Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku ul. Czarnieckiego 54,
37-200 Przeworsk
55.                 Stowarzyszenie Kobiet na rzecz rozwoju Gminy Jawornik Polski w Jaworniku Polskim Jawornik Polski 16,
37-232 Jawornik Polski
56.                 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy ul. Parkowa 1
w Kańczudze 37-220 Kańczuga
57.                 International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Sekcja Polska – Region Przeworsk  ul. Stepkiewicza 1,
w Przeworsku 37-200 Przeworsk
58.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej  Gniewczyna Łańcucka 608, 37-203 Gniewczyna Łań.
59.                 Stowarzyszenie Poszkodowani Przez Organy Celne  Gniewczyna Łańcucka 608,
w Przeworsku 37-203 Gniewczyna Łań.
60.                 Stowarzyszenie Kobiet Manasterza w Manasterzu Manasterz 137, 
37-230 Kańczuga
61.                 Sieniawskie Stowarzyszenie Wsparcia Młodzieży  ul. Rynek 4, 
w Sieniawie 37-530 Sieniawa
62.                 Obywatelskie Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Jawornik Polski w Manasterzu Manasterz 575, 
37-230 Manasterz 
63.                 Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej  Nowosielce 247,
w Nowosielcach 37-200 Przeworsk
64.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Łapajówka w Łapajówce Łapajówka 133,
37-205 Zarzecze
65.                 Stowarzyszenie BOHABE z siedzibą w Przeworsku ul. Kilińskiego 2,
37-200 Przeworsk
66.                 Młodzieżowe Stowarzyszenie Kulturalno – Rekreacyjne „Husaria” w Majdanie Sieniawskim Majdan Sieniawski 91a,
37-534 Adamówka
67.                 Stowarzyszenie Razem dla Białobok Białoboki 2, 
37-207 Gać
68.                 Stowarzyszenie „PROMEDIUS” z siedzibą w Zarzeczu Zarzecze 52,
37-205 Zarzecze
69.                 Stowarzyszenie „Aktywna Gorliczyna” z siedzibą  Gorliczyna 176,
w Gorliczynie 37-200 Przeworsk
70.                 Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „Sokół” z siedzibą  ul. Bernardyńska 1a,
w Przeworsku 37-200 Przeworsk
71.                 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gorliczyna  Gorliczyna 197, 
w Gorliczynie 37-200 Przeworsk
72.                 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Przeworsku ul. Rynek 1,
37-200 Przeworsk
73.                 Koło Gospodyń Wiejskich w Bóbrce Kańczuckiej z siedzibą w Bóbrce Kańczuckiej Bóbrka Kańczucka 1, 
37-220 Kańczuga
74.                 Stowarzyszenie „Teatr u Julka” z siedzibą w Przeworsku ul. Marszałka Piłsudskiego 8,
37-200 Przeworsk
75.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Kojdra w Grzęsce Grzęska 503,
37-200 Przeworsk
76.                 Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Przyjaciół „Stokrotka” Wólka Ogryzkowa 68,
37-204 Tryńcza
77.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Podkarpackiej ul. Marii Konopnickiej 19/13
37-200 Przeworsk
78.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych im. Świętego Jana Pawła II w Przeworsku ul. Kasztanowa 1,
37-200 Przeworsk
79.                 Stowarzyszenie Działamy Razem w Zarzeczu ul. Długa 7,
37-205 Zarzecze
80.                 Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Życia Widaczów 75
37-232 Jawornik Polski
81.                 Stowarzyszenie Strzeleckie „Brać Strzelecka” Tryńcza 265,
37-204 Tryńcza
82.                 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie Studzian 338,
37-200 Przeworsk
83.                 Stowarzyszenie Szkół Powiatu Przeworskiego „Start” ul. Szkolna 6,
37-200 Przeworsk
84.                 OSP w Krzeczowicach  Krzeczowice, 
37-220 Kańczuga, 
tel. 166423970 
85.                 OSP w Adamówce  Adamówka 84, 
37-534 Adamówka, 
tel. 166229037 
86.                 OSP w Bóbrce Kańczuckiej  Bóbrka Kańczucka, 
37-220 Kańczuga, 
tel. 166424364, 
600877036
87.                 OSP w Głogowcu  Głogowiec, 
37-204 Tryńcza,
 tel. 166421655, 
604342978
88.                 OSP w Ubieszynie  Ubieszyn, 
37-204 Tryńcza, 
tel. 166421534,
166421528
89.                 OSP w Widaczowie  Widaczów, 
37-232 Jawornik Polski, 
tel. 166514262 
90.                 OSP w Ujeznej  Remiza OSP Ujezna, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166482714 
91.                 OSP w Piganach  Pigany, 
37-530 Sieniawa, 
tel. 166227281 
92.                 OSP w Zagórzu  Zagórze , 
37-230 Manasterz, 
tel. 166515146 
93.                 OSP w Gorliczynie  WDK Gorliczyna, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166488891 
94.                 OSP w Jaworniku Polskim  Jawornik Polski, 
37-232 Jawornik Polski, 
tel. 166514089 
95.                 OSP w Manasterzu  37-230 Manasterz, 
tel. 166515286 
96.                 OSP w Hucisku Jawornickim  Hucisko Jawornickie, 
37-230 Manasterz, 
tel. 166514486 
97.                 OSP w Hadlach Szklarskich  Hadle Szklarskie, 
37-232 Jawornik Polski, 
tel. 166515584 
98.                 OSP w Hadlach Kańczuckich  Hadle Kańczuckie, 
37-232 Jawornik Polski, 
tel. 166514158 
99.                 OSP w Białobokach  Białoboki 2,
 37-207 Gać,
tel. 166411276 
100.             OSP w Dębowie  Dębów 234, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166481643 
101.             OSP w Gaci  Gać 112,
37-207 Gać, 
tel. 166411155 
102.             OSP w Mikulicach  Mikulice 113A, 
37-220 Kańczuga, 
tel. 166411069 
103.             OSP w Ostrowie  Ostrów 30, 
37-207 Gać,
tel. 166411320 
104.             OSP w Wolicy  Wolica 56A, 
37-207 Gać,
tel. 166411666 
105.             OSP w Chałupkach  Remiza OSP Chałupki, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166488353 
106.             OSP w Grzęsce  Remiza OSP Grzęska, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166487935 
107.             OSP w Mirocinie  Remiza OSP Mirocin, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166483670 
108.             OSP w Nowosielcach  Remiza OSP Nowosielce, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166404075 
109.             OSP w Rozborzu  Remiza OSP Rozbórz,
37-200 Przeworsk, 
tel. 166483043 
110.             OSP w Studzianie  Remiza OSP Studzian, 
37-200 Przeworsk, 
 tel. 166487354 
111.             OSP w Świętoniowej  Remiza OSP Świętoniowa, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166487923 
112.             OSP w Urzejowicach  Remiza OSP Urzejowice, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166403046 
113.             OSP w Tryńczy  37-204 Tryńcza, 
tel. 166421117, 
166421071
114.             OSP w Gniewczynie Łańcuckiej  OSP Gniewczyna Łań. 535, 
37-203 Gniewczyna Łań., 
tel. 166427104 
115.             OSP w Gorzycach  OSP Gorzyce, 
37-204 Tryńcza, 
tel. 166421200 
116.             OSP w Gniewczynie Trynieckiej  OSP Gniewczyna Tryniecka, 
37-203 Gniewczyna Łań., 
tel. 166427126, 
166427388
117.             OSP w Jagielle  OSP Jagiełła, 
37-203 Gniewczyna Łań.,
 tel. 166421170, 
166421580
118.             OSP w Majdanie Sieniawskim  Majdan Sieniawski 91,
 37-534 Adamówka, 
tel. 166229359 
119.             OSP w Krasnem  Krasne 30, 
37-534 Adamówka, 
tel. 166229131, 
166229125
166229487
120.             OSP w Cieplicach  Cieplice 46, 
37-534 Adamówka, 
tel. 166229022, 
166229300
121.             OSP w Chodakówce  Chodakówka, 
37-206 Sietesz, 
tel. 0605596948 
122.             OSP w Kańczudze  37-220 Kańczuga, 
tel. 166423945 
123.             OSP w Lipniku  Lipnik, 37-206 Sietesz, 
tel. 166426130 
124.             OSP w Łopuszce Małej  Łopuszka Mała, 
37-220 Kańczuga, 
tel. 166423270 
125.             OSP w Łopuszce Wielkiej  Łopuszka Wielka, 
37-220 Kańczuga, 
tel. 166424130 
126.             OSP w Niżatycach  Niżatyce, 
37-220 Kańczuga, 
tel. 166424267 
127.             OSP w Pantalowicach  37-224 Pantalowice, 
tel. 166423597 
128.             OSP w Rączynie  Rączyna, 
37-224 Pantalowice, 
tel. 166425645 
129.             OSP w Siedleczce  Siedleczka, 
37-220 Kańczuga, 
tel. 166424598 
130.             OSP w Sieteszy  37-206 Sietesz, 
tel. 166426085 
131.             OSP w Żuklinie  Żuklin, 
37-200 Kańczuga, 
tel. 166424597 
132.             OSP w Kisielowie  Kisielów, 
37-205 Zarzecze, 
tel. 166401571 
133.             OSP w Pełnatyczach  Pełnatycze, 
37-205 Zarzecze, 
tel. 166401788 
134.             OSP w Łapajówce  Łapajówka, 
37-205 Zarzecze, 
tel. 166401847 
135.             OSP w Rożniatowie  Rożniatów, 
37-205 Zarzecze, 
tel. 166401735 
136.             OSP w Maćkówce  Maćkówka, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166401541 
137.             OSP w Zalesiu  Zalesie,
37-205 Zarzecze,
tel. 166401341 
138.             OSP w Żurawiczkach  Żurawiczki, 
37-200 Przeworsk, 
tel. 166401946 
139.             OSP w Siennowie  Siennów, 
37-205 Zarzecze, 
tel. 166401507 
140.             OSP w Zarzeczu  Zarzecze, 
37-205 Zarzecze, 
tel. 166401084 
141.             OSP „Orzeł" w Sieniawie  ul. Czarnieckiego 30, 
37-530 Sieniawa, 
tel. 166227299 
142.             OSP w Czercach  Czerce 
   37-530 Sieniawa 
143.             OSP w „Św. Floriana” w Dobrej  Dobra 143 
37-530 Sieniawa 
144.             OSP w Czerwonej Woli  Czerwona Wola 130 
37-530 Sieniawa 
145.             OSP w Niżatycach Niżatyce 120, 
37-220 Kańczuga

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies