Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Telefon: 16 648 70 09

885 441 062
885 441 063

Nr pokoju

Nr wewnętrzny telefonu

Inspektor Danych Osobowych – Obsługa Prawna

414 – wtorek, czwartek i piątek

414

Biuro obsługi Rady i Zarządu Powiatu

418

418

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

418 - przyjmuje strony w czwartki i piątki

199

Wydział Finansowy

324

124

325

125

326

126

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

401 – Sekretariat

101

415 – Kancelaria Ogólna

100, 415

208 – Kadry

131, 158

210 – Informatyk

108

210 – Zarządzanie kryzysowe

162, 163

Wydział Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych

412 - zamówienia publiczne

412

411 - pozyskiwanie środków krajowych i unijnych

411

Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia

408 – Szkolnictwo, promocja szkół, szkolnictwo specjalne, ochrona zdrowia, sport

408

409 – Kultura, współpraca z organizacjami pozarządowymi

409

Biuro Promocji Powiatu (Budynek PKD, ul. Lubomirskich 14)

225 – Promocja

225

226 – Promocja, strona internetowa i BIP

226

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

303 – Prawa jazdy

111

315 – Licencje, zaświadczenia

115

312 – Rejestracja pojazdów

110, 156

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

402 – Ewidencja gruntów i budynków

402

404 – Narady koordynacyjne. Uzgadnianie dokumentacji projektowej

404

405 – Gospodarowanie mieniem Powiatu, decyzje odszkodowawcze ZRID

405

406 – Orzecznictwo w sprawie EGiB

406

407 – Scalenia i wymiana gruntów

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

407

168

168

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

4 – Kontrola i odbiór robót geodezyjnych

165

5 – Sprzedaż (wypisy, wyrysy, mapa ewidencyjna i zasadnicza)

155

166

9 – Mapa numeryczna. Obsługa prac geodezyjnych

169

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

316 – Pozwolenia na budowę

MiG Kańczuga, Gmina Tryńcza, Zarzecze, Przeworsk

116

317 – Pozwolenia na budowę:

Gmina Adamówka, Gać, MiG Sieniawa

117

318 – Pozwolenia na budowę:

Miasto Przeworsk, Gmina Jawornik Polski

118

319 – Sprawy dot. ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego, rybactwa śródlądowego, ustawy o odpadach

119

320 – Sprawy dot. prawa geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, ochrona gruntów rolnych i leśnych

120

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Lwowska 16, III piętro,

pokoje: 37, 38, 39 – Nadzór budowlany

tel./fax: 16 648 31 11, kom. 696 476 734

Referat Gospodarczy

Portiernia

150

304 – Sprawy administracyjno - gospodarcze

130

 

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies