Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Mikulice i Wolica

31.05.2022 r.
  1. Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do „wpłat" w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone konto nr: 26 9106 0008 2006 0013 7908 0022 w Banku Spółdzielczym w Przeworsku z dopiskiem „Scalenie gruntów wsi Mikulice i Wolica".
  2. Za wydzielenie mniejszej wartości gospodarstwa uczestnikom scalania została naliczona „dopłata". W związku z powyższym proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego wniosku oraz dołączenie do niego zaświadczenia z banku lub wydruku z konta z numerem rachunku bankowego, na które tut. Starostwo dokona przelewu.

tel. do kontaktu: 16 648 70 09 wew. 105

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego - w Świetlicy Wiejskiej we wsi Mikulice odbędzie się okazanie wstępnego projektu scalenia gruntów tzw. „ustawka” wsi Mikulice i Wolica

04.03.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 3 ust. 1, art. 23, art. 31 ustawy
z dnia 26 marca 1982 r.  o scalaniu i wymianie gruntów  (Dz.U. z 2018r., poz. 908 t.j. z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z a w i a d a m i a   ż e :

w dniach od 08.03.2021 roku  do 29.03.2021 roku w godz. od 8:00 - 14:00 roku w Świetlicy Wiejskiej we wsi Mikulice odbędzie się okazanie wstępnego projektu scalenia gruntów tzw. „ustawka” wsi Mikulice i Wolica.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Mikulice i Wolica gmina Gać

16.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Mikulice i Wolica

gmina Gać.

Zebranie odbędzie się

w dniu 1 lipca 2020 r. w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

przy Świetlicy Wiejskiej we wsi Mikulice (przestrzeń otwarta).

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Mikulice i Wolica gmina Gać

29.05.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 12, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Mikulice i Wolica

gmina Gać

Zebranie odbędzie się

w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 1700

przy Świetlicy Wiejskiej we wsi Mikulice (przestrzeń otwarta).

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

Jednocześnie informuję, że mapy szacunku porównawczego gruntów wsi Mikulice i Wolica będą również wyłożone do wglądu uczestnikom scalenia w dniach od 17.06.2020 r. do dnia 25.06.2020 r. w godzinach od 800-1400 tj. w okresie 7. dni po ich okazaniu na zebraniu scaleniowym w Świetlicy Wiejskiej we wsi Mikulice.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Mikulice i Wolica gmina Gać

21.11.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 9, art. 11, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze
wsi Mikulice i Wolica gmina Gać

Zebranie odbędzie się

 w dniu 10 grudnia 2019 r. w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Świetlicy Wiejskiej we wsi Mikulice

C e l   z e b r a n i a :

  1. Zmiana składu rady uczestników scalenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, określenia wartości dla poszczególnych klas bonitacyjnych, z uwzględnieniem ich położenia względem osiedla i innych czynników, mających wpływ na wartość gruntów.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies