Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

I N F O R M A C J A dla uczestników scalenia gruntów wsi Rączyna gm. Kańczuga

06.11.2019 r.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku informuje, że wnioski do ksiąg wieczystych
o ujawnienie nowego stanu prawnego w księgach wieczystych po scaleniu gruntów wsi Rączyna gm. Kańczuga zostały sporządzone (dla uczestników którzy posiadali księgę wieczystą przed scaleniem).

Uczestnicy scalenia proszeni są o zgłaszanie się do tut. urzędu celem podpisania ww. wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk  – w terminie do 30 listopada 2019 r. - pokój 418, IV piętro w godzinach pracy urzędu.

Wnioski te podpisane przez właścicieli i Starostę będą niezwłocznie przekazywane do Sądu Rejonowego w Przeworsku – Wydziału Ksiąg Wieczystych celem realizacji.

Niepodpisanie wniosku spowoduje brak ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rączyna gmina Kańczuga

13.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   O scalaniu i wymianie gruntów  (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Rączyna

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

w dniu 2 kwietnia 2019 r. (wtorek)

o godz. 9.00

w Domu Ludowym w Rączynie.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia
w posiadanie gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Rączyna gmina Kańczuga

19.02.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Rączyna

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

 w dniu 11 marca  2019 r. (poniedziałek)  o godz. 8.30

w Domu Ludowym we wsi Rączyna.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest odczytanie

decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów  wsi  Rączyna.

Zatwierdzenie szacunku gruntów

20.03.2017 r.
Zatwierdzenie szacunku gruntów..

W dniu 15 marca 2017 r. w sali Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rączynie odbyło się  zebranie uczestników scalenia wsi Rączyna zwołane przez Starostę Powiatu Przeworskiego. Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Rączyna gmina Kańczuga

24.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 700 ze zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Rączyna

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

 w dniu 14 marca 2017 r. (wtorek) w I terminie o godz. 17.45 i w II terminie o godz. 18.00

w sali Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rączynie.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies