Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Łapajówka

22.07.2020 r.
1. Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do „wpłat” w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone konto nr:
26 9106 0008 2006 0013 7908 0022 w Banku Spółdzielczym w Przeworsku z dopiskiem „Scalenie wsi Łapajówka”

2. Za wydzielenie mniejszej wartości gospodarstwa  uczestnikom scalania została naliczona „d o p ł a t a”  W związku z powyższym proszę o wskazanie nr konta (zaświadczenie z banku) na  które  tut. Starostwo dokona  przelewu,    poprzez   wypełnienie i podpisanie  załączonego  do niniejszego pisma  wniosku. 
Tel. do kontaktu 16 648 70 09 wew. 105.

Wniosek wypłata - scalenia gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Łapajówka gmina Zarzecze

20.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   O scalaniu i wymianie gruntów  (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 11 sierpnia 2020 r. 

o godz. 9.00

przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we  wsi Łapajówka (przestrzeń otwarta).

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka gmina Zarzecze

03.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka

gmina Zarzecze.

Zebranie odbędzie się

w dniu 27 lipca 2020 r.  o godz. 9.00 (poniedziałek)

przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej

we  wsi Łapajówka (przestrzeń otwarta).

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów  wsi  Łapajówka.

 

 

 

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka gmina Zarzecze

02.08.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) w I terminie o godz. 16.45

i w II terminie o godz. 17.00

w Remizie OSP we wsi Łapajówka.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szacunku porównawczego gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka gmina Zarzecze

03.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 9, art. 12, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

 w dniu 24 lipca 2019 r. (środa) w I terminie o godz. 16.45

i w II terminie o godz. 17.00

w Remizie OSP we wsi Łapajówka.

C e l   z e b r a n i a :

  1. Zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.
  2. Zmiana składu rady uczestników scalenia.

Jednocześnie informuję, że mapy szacunku porównawczego gruntów wsi Łapajówka będą również wyłożone do wglądu uczestnikom scalenia w dniach od 25.07.2019 r. do dnia 2.08.2019 r. w godzinach od 800-1400 tj. w okresie 7. dni po ich okazaniu na zebraniu scaleniowym w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łapajówce.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies