Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka gmina Zarzecze

02.08.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) w I terminie o godz. 16.45

i w II terminie o godz. 17.00

w Remizie OSP we wsi Łapajówka.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szacunku porównawczego gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka gmina Zarzecze

03.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 9, art. 12, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

 w dniu 24 lipca 2019 r. (środa) w I terminie o godz. 16.45

i w II terminie o godz. 17.00

w Remizie OSP we wsi Łapajówka.

C e l   z e b r a n i a :

  1. Zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.
  2. Zmiana składu rady uczestników scalenia.

Jednocześnie informuję, że mapy szacunku porównawczego gruntów wsi Łapajówka będą również wyłożone do wglądu uczestnikom scalenia w dniach od 25.07.2019 r. do dnia 2.08.2019 r. w godzinach od 800-1400 tj. w okresie 7. dni po ich okazaniu na zebraniu scaleniowym w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Łapajówce.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka gmina Zarzecze

05.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 9, art. 11, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z pózn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

 w dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) w I terminie o godz. 16.45

i w II terminie o godz. 17.00

w Remizie OSP we wsi Łapajówka.

C e l   z e b r a n i a :

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, określenia wartości dla poszczególnych klas bonitacyjnych, z uwzględnieniem ich położenia względem osiedla i innych czynników, mających wpływ na wartość gruntów. 
  2. Zmiana składu rady uczestników scalenia.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka gmina Zarzecze

11.02.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 7 ust. 3, art. 9, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łapajówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

 w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) w I terminie o godz. 16.45

i w II terminie o godz. 17.00

w Remizie OSP we wsi Łapajówka.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania

scaleniowego we  wsi  Łapajówka

oraz Wybór Rady uczestników scalenia.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies