Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Zobacz: http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/si/pseap

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) ma w przyszłości umożliwić komunikowanie się obywateli z urzędu przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa, powiatu, gminy.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Efektem realizacji będzie podniesienie atrakcyjności regionu. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze powiatu.

Tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

Projekt ukierunkowany jest na podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli, oraz zapewni realizację prawnych zobowiązań wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Powstanie infrastruktury telekomunikacyjnej jest kluczowym warunkiem, aby obywatele i administracja publiczna mogły czerpać korzyści z możliwości, jakie oferuje społeczeństwo informacyjne.

Elektroniczny obieg dokumentów ma umożliwić:

  • szybką rejestrację pisma i wydruk potwierdzenia przyjęcia dla interesanta
  • automatyczna rejestracja pism nadesłanych przez Internet
  • zakładanie spraw w oparciu o RWA Urzędu
  • automatyczną numeracją spraw zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną
  • elektroniczna teczkę sprawy, która gromadzi wszystkie pisma związane ze sprawą
  • dekretację spraw.

Do chwili obecnej w ramach projektu zostały zrealizowane prace przy infratrukturze pasywnej projektu, a w szczególności wykonano sieć logiczną w dwóch obiektach Powiatu tj. w budynku Starostwa oraz w Archiwum Zakładowym mieszczącym się w budynku Ratusza.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies