Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku

ul. Słowackiego 17 
37-200 Przeworsk 
tel. (16) 648 97 24 
fax. 6489537

e-mail: pzd_przeworsk@wp.pl

Dyrektor - Robert Mądry

Do zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg należy m.in.:

 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg,
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych,
 • budowa, utrzymanie i ochrona dróg oraz obiektów mostowych,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i drogowych obiektów mostowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10 
37-200 Przeworsk 
tel. (16) 648 84 28 
fax. 648 83 76

strona internetowa: http://przeworsk.praca.gov.pl/

e-mail: rzpz@praca.gov.pl

Dyrektor - Adam Zabłocki

Zadania wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy to m.in.:

 • rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową,
 • wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
 • przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy,
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy,
 • inicjowanie i finansowanie: prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, szkoleń, programów specjalnych,
 • udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek,
 • dysponowanie środkami Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku

ul. Lwowska 16
37-200 Przeworsk 
tel./fax. (16) 649 09 10

strona internetowa: https://przeworsk.naszepcpr.pl/

e-mail: kontakt@pcpr.przeworsk.pl

Dyrektor - Katarzyna Kowal

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to m.in.:

 • Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 • Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienia oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz integracja ze środowiskiem,
 • Organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej,
 • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
 • Dofinansowanie najważniejszych form pomocy niepełnosprawnym tj.
  • stwarzanie możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
  • likwidacja barier urbanistyczno-architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • stwarzanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
  • integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
 • Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i artykułów pomocniczych
 • Rehabilitacja zawodowa
 • Inne zadania wynikające z programów celowych (dot. głównie osób niepełnosprawnych).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku

ul. Lwowska 16 
37-200 Przeworsk 
tel. (16) 648 82 50

strona internetowa: http://poradnia_przeworsk.republika.pl/

e-mail: poradniaprzeworsk@interia.pl

Dyrektor - Katarzyna Bocheńska - Wojtas 

Zadania realizowane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną to m.in.:

 • prowadzenie badań dzieci zgłaszających się do poradni, dokonywanie diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, kwalifikowanie ich do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie doradztwa psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej, pedagogicznej i społecznej,
 • popularyzowanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, rozwijanie umiejętności wychowawczych, inicjowanie różnorodnych form pracy wychowawczej w środowisku szkolnym.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 

ul. Szkolna 6 
37-200 Przeworsk 
tel. (16) 648 79 69 
fax. 6487129

strona internetowa: http://loprzeworsk.pl/

e-mail:

Adres szkoły: 1lo.przeworsk@gmail.com

Adres sekretariatu szkoły: 1lo.sekretariat23@gmail.com

Dyrektor - Krzysztof Dyrkacz

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

ul. Krasickiego 9 
37-200 Przeworsk 
tel. (16) 648 75 74 
fax. 6487406

strona internetowa: http://zsz.przeworsk.pl/

e-mail: zszprzeworsk@gmail.com

Dyrektor - Stanisław Mrugała

Zespół Szkół w Kańczudze

ul. Konopnickiej 6 
37-220 Kańczuga 
tel./fax (16) 642 38 30

Z dniem 1 września 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze przejmuje prawa i obowiązki organu prowadzącego wobec Zespołu Szkół w Kańczudze.

strona internetowa: http://zskanczuga.nets.pl/

e-mail: zskancz@pro.onet.pl

Zespół Szkół w Sieniawie

ul. Rynek 4 
37-530 Sieniawa 
tel. (16) 622 70 48

strona internetowa: http://zssieniawa.com.pl/

e-mail: losieniawa@wp.pl

p.o. Dyrektora - Dariusz Krupa

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7
37-205 Zarzecze 
tel. (16) 640 15 82 
fax. 640 12 17

Z dniem 1 września 2019 r. Wójt Gminy w Zarzeczu przejmuje prawa i obowiązki organu prowadzącego wobec Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu.

strona internetowa: http://www.zszarzecze.com/

e-mail: zszarzecze@onet.pl

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

ul. Park 2 
37-200 Przeworsk 
tel. (16) 648 71 45 
fax. 648 86 42

strona internetowa: http://muzeum.przeworsk.pl/pl/

e-mail: biuro@muzeum.przeworsk.pl

Dyrektor - Łukasz Mróz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Henryka Jankowskiego w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 
37-200 Przeworsk 
tel. (16) 649 15 46
fax. 648 72 19

strona internetowa: http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/

e-mail: spzoz_przeworsk@post.pl

p. o. Dyrektor - Robert Płaziak

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. Janusz Szynal

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies