Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Rada uczestników scalenia wybrana

24.02.2017 r.
Rada uczestników scalenia wybrana..

W dniu 21 lutego 2017 r. w Domu Ludowym w Siedleczce odbyło się zebranie uczestników scalenia wsi Siedleczka zwołane przez Starostę Powiatu Przeworskiego.

Celem zebrania był wybór rady uczestników scalenia, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego z dnia 1 lutego 2017 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Siedleczka gmina Kańczuga

01.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 9 i art. 31 ustawy  z  dnia  26  marca 1982 r. - O scalaniu i  wymianie gruntów (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z  późn. zmianami)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Siedleczka

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

 w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) 

I termin o godz. 17.45, II termin o godz. 18.00

w Domu Ludowym w Siedleczce

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest powołanie rady uczestników scalenia

Podpisanie porozumienia pomiędzy Starostą Przeworskim a Samorządem Województwa

12.10.2016 r.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Starostą Przeworskim a Samorządem Województwa przy udziale Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – wykonawcą scalenia.

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy finansowej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Powiatem Przeworskim

26.09.2016 r.

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy finansowej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Powiatem Przeworskim.

Wszczęcie postępowanie scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego gruntów położonych we wsi Siedleczka gm. Kańczuga

05.11.2015 r.

Postanowienie nr GG.6627.1.1.26.2015.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies