Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Zagórze i części wsi Manasterz

18.01.2023 r.

1. Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do „wpłat" w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone konto nr: 26 9106 0008 2006 0013 7908 0022 w Banku Spółdzielczym w Przeworsku z dopiskiem „Scalenie gruntów wsi Zagórze i części wsi Manasterz".

Zawiadomienie - okazanie projektu scalania wsi Zagórze i cz. wsi Manasterz

08.04.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r., poz.1912 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniach:
 
od 16 maja 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku
w godzinach od 8:00 do 15:00
 
w budynku kancelarii terenowej Wykonawcy prac, położonym w Zagórzu (budynek Starej Szkoły we wsi Zagórze; 37–230 Zagórze 92), nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, dla gruntów położonych we wsi Zagórze i części wsi Manasterz gm. Jawornik Polski.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz gmina Jawornik Polski

10.05.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz

gmina Jawornik Polski

Zebranie odbędzie się

w dniu 1 czerwca 2021 r. w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Zagórze.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szacunku porównawczego gruntów.

ODWOŁANIE ZEBRANIA

23.10.2020 r.

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 27 października 2020 r. zebranie uczestników scalenia wsi Zagórze i cz. wsi Manasterz gm. Jawornik Polski, zostaje odwołane ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.

Zebranie odbędzie się w innym terminie, o którym zostaną Państwo powiadomieni. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz gmina Jawornik Polski

09.10.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Zagórze i części wsi Manasterz

gmina Jawornik Polski

Zebranie odbędzie się

w dniu 27 października 2020 r. w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Zagórze.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szacunku porównawczego gruntów.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies