Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 

ul. Jagiellońska 10 
37 - 200 Przeworsk 
tel. (16) 648 70 09 
fax. (16) 648 94 84 

Starostwo Powiatowe w Przeworsku pracuje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek – 7:30 – 15:30

wtorek – 7:30 – 17:00

środa, czwartek – 7:30 – 15:30

piątek – 7:30 – 14:00.

KASA w Starostwie Powiatowym w Przeworsku z dniem 28 lutego 2023 r. została zlikwidowana.

W związku z powyższym wszelkie opłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Przeworsku wskazane poniżej:

1. 68 9106 0008 2001 0013 7908 0001 – dochody z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych,
 • opłat za wydanie prawa jazdy,
 • opłat za wydania zezwoleń, zaświadczeń,
 • opłat za usunięcie pojazdu z drogi,
 • opłat ewidencyjnych
 • opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
 • wpłat za trwały zarząd (Powiat),
 • sprzedaż nieruchomości (Powiat),
 • czynszu mieszkalnego (Powiat),
 • opłat za wydawanie dzienników budowy,
 • opłat za wydanie kart wędkarskich;

2. 19 9106 0008 2001 0013 7908 0010 – dochody z tytułu:

 • użytkowania wieczystego,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • czynszu dzierżawnego (Skarb Państwa),
 • sprzedaży nieruchomości (Skarb Państwa),

3. 26 9106 0008 2006 0013 7908 0022  – dochody z tytułu:

 • dopłaty scaleniowe,
 • wpłaty scaleniowe,

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Przeworsku - (16) 648-70-09,
 
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych bezpośrednio w wydziałach Starostwa Powiatowego w Przeworsku:

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – 4 terminale płatnicze,
 • Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska – 1 terminal płatniczy,
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 2 terminale płatnicze.

Starosta Przeworski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we czwartki od godz. 8:30 do godz. 14:30.

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa sie osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu Starosty od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. 

Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy.

NR KONTA

Bank Spółdzielczy Przeworsk O/Przeworsk

68 9106 0008 2001 0013 7908 0001

Uwaga: dla wystawców faktur VAT

W związku z dokonaniem centralizacji rozliczeń w VAT Powiatu Przeworskiego i jego jednostek budżetowych, uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez Starostwo Powiatowe dla celów VAT są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Powiat Przeworsk. W konsekwencji od dnia 1 stycznia 2017 r. ulegną zmianie dane do wystawiania faktury VAT:

Nabywca - Powiat Przeworsk

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

NIP 794-169-14-48

Odbiorca - Starostwo Powiatowe

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Starostwo Powiatowe.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące działalności poszczególnych wydziałów starostwa, taryfikator opłat oraz w zakładce „Do pobrania” wymagane dokumenty z nadzieją, że okażą się pomocne, gdy będziecie musieli Państwo załatwić konkretną sprawę.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Informacje

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:


poniedziałek – 7:30 – 14:30
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 14:30
czwartek – 7:30 – 14:30
piątek – 7:30 – 13:00.

Odbiór dowodów rejestracyjnych (stałych) odbywa się w pokoju 309, III piętro od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:


poniedziałek – 7:30 – 15:00
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 15:00
czwartek – 7:30 – 15:00
piątek – 7:30 – 13:30.

Starosta Przeworski informuje, że od dnia 7 września 2020 r. wizyta w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku (rejestracja pojazdów) będzie możliwa po uprzednim zarezerwowaniu terminu przez stronę internetową powiatu przeworskiego

Dostępne są również inne formy złożenia dokumentacji pojazdu:

- internet (www.esp.pwpw.pl, https://obywatel.gov.pl, e-PUAP),

- złożenie dokumentacji pojazdu w biurze podawczym,

- wysłanie dokumentacji tradycyjną pocztą.

Stan realizacji spraw

Linki do strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html - prawo jazdy
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html - dowód rejestracyjny
http://autobusowyrozkladjazdy.pl/ - wyszukiwarka połączeń autobusowych


Elektroniczna skrzynka podawcza systemu pojazd i kierowca:www.esp.pwpw.pl

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu:

www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przykład-sprzedaz-kupno-darowizne

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
Telefony:  (16) 648 70 09 wew. 109, 110, 111, 115, 156, 157
Fax: (16) 648 94 84
E-mail:
pojazd@powiatprzeworsk.pl
kierowca@powiatprzeworsk.pl
komunikacja@powiatprzeworsk.pl

Pracownicy

Naczelnik Wydziału - (16) 648 70 09 wew. 157
Tomasz Kotliński 
 
Rejestracja i ewidencja pojazdów - (16) 648 70 09 wew. 156
Małgorzata Ochyra
Małgorzata Mazur
Agata Salwach
Magdalena Stańko
Marek Janisz
 
Wydawanie dowodów rejestracyjnych – (16) 648 70 09 wew. 109
Marcin Krówka
 
Transport,
Ośrodki Szkolenia Kierowców,
Stacje Kontroli Pojazdów,
Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych - (16) 648 70 09 wew. 115
Lucyna Krupa
Ewa Głowaty
 
Prawa Jazdy - (16) 648 70 09 wew. 111
Elżbieta Lechowicz
Tomasz Uberman
Małgorzata Przegrocka

Schemat procedury kontroli
Na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.): Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Więcej informacji: http://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5369

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału - mgr Jan Śliwa

e-mail: or@powiatprzeworsk.pl

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5049

Wydział Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału - Piotr Sidor

III piętro, p. 314, tel. 16 648 70 09 w. 114,
e-mail: rozwojregionalny@powiatprzeworsk.pl
zamowienia@powiatprzeworsk.pl
promocja@powiatprzeworsk.pl

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-7135

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Załatw sprawę on-line: https://sip.powiatprzeworsk.pl/

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału – Marek Markiewicz – pok. 403
Sprzedaż (wypisy, wyrysy, mapa ewidencyjna i zasadnicza) – pok. 5

Ewidencja gruntów i budynków – pok. 402
Uzgadnianie dokumentacji projektowej – pok. 404
Orzecznictwo, modernizacje ws. EGiB - pok. 406
Scalenia i wymiana gruntów – pok. 407
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów – pok. 407
Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów rolnych – pok. 407
Kontrola i odbiór robót geodezyjnych – pok. 4
Mapa numeryczna, przygotowanie materiałów do zgłoszeń geodezyjnych - pok. 9
Kierownik PODGiK – Barbara Kuter – pok. 10
 
Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5364

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału – dr Natalia Piątek

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5047

Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
Naczelnik Wydziału - Joanna Mordarska

e-mail: edukacja@powiat.przeworsk.pl

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5052

Referat Gospodarczy

Kierownik - Dawid Uberman

III piętro, p. 304, tel. 16 648 70 09 w. 130,
e-mail: ag@powiatprzeworsk.pl

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-7141

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Budynek Starostwa,
IV piętro, pokój nr. 424, tel. 16 648 70 09 wew. 199
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Przeworsku: Katarzyna Hawro

Więcej informacji:https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5445

Zobacz:

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies