Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Starostwo Powiatowe w Przeworsku 

ul. Jagiellońska 10 
37 - 200 Przeworsk 
tel. (16) 648 70 09 
fax. (16) 648 94 84 

Starostwo Powiatowe w Przeworsku pracuje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

poniedziałek – 7:30 – 15:30

wtorek – 7:30 – 17:00

środa, czwartek – 7:30 – 15:30

piątek – 7:30 – 14:00.

KASA w Starostwie Powiatowym w Przeworsku z dniem 28 lutego 2023 r. została zlikwidowana.

W związku z powyższym wszelkie opłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Przeworsku wskazane poniżej:

1. 68 9106 0008 2001 0013 7908 0001 – dochody z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych,
 • opłat za wydanie prawa jazdy,
 • opłat za wydania zezwoleń, zaświadczeń,
 • opłat za usunięcie pojazdu z drogi,
 • opłat ewidencyjnych
 • opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
 • wpłat za trwały zarząd (Powiat),
 • sprzedaż nieruchomości (Powiat),
 • czynszu mieszkalnego (Powiat),
 • opłat za wydawanie dzienników budowy,
 • opłat za wydanie kart wędkarskich;

2. 19 9106 0008 2001 0013 7908 0010 – dochody z tytułu:

 • użytkowania wieczystego,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • czynszu dzierżawnego (Skarb Państwa),
 • sprzedaży nieruchomości (Skarb Państwa),

3. 26 9106 0008 2006 0013 7908 0022  – dochody z tytułu:

 • dopłaty scaleniowe,
 • wpłaty scaleniowe,

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Przeworsku - (16) 648-70-09,
 
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych bezpośrednio w wydziałach Starostwa Powiatowego w Przeworsku:

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg – 4 terminale płatnicze,
 • Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska – 1 terminal płatniczy,
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – 2 terminale płatnicze.

Starosta Przeworski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we czwartki od godz. 8:30 do godz. 14:30.

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa sie osobiście lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu Starosty od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. 

Naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy.

NR KONTA

Bank Spółdzielczy Przeworsk O/Przeworsk

68 9106 0008 2001 0013 7908 0001

Uwaga: dla wystawców faktur VAT

W związku z dokonaniem centralizacji rozliczeń w VAT Powiatu Przeworskiego i jego jednostek budżetowych, uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie czynności (transakcje) sprzedażowe i zakupowe dokonywane przez Starostwo Powiatowe dla celów VAT są uznawane za czynności wykonywane bezpośrednio przez Powiat Przeworsk. W konsekwencji od dnia 1 stycznia 2017 r. ulegną zmianie dane do wystawiania faktury VAT:

Nabywca - Powiat Przeworsk

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

NIP 794-169-14-48

Odbiorca - Starostwo Powiatowe

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

Faktury, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i nie będą akceptowane przez Starostwo Powiatowe.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące działalności poszczególnych wydziałów starostwa, taryfikator opłat oraz w zakładce „Do pobrania” wymagane dokumenty z nadzieją, że okażą się pomocne, gdy będziecie musieli Państwo załatwić konkretną sprawę.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Informacje:

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
poniedziałek – 7:30 – 14:30
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 14:30
czwartek – 7:30 – 14:30
piątek – 7:30 – 13:00

Odbiór dowodów rejestracyjnych (stałych) odbywa się w pokoju 309, III piętro od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
poniedziałek – 7:30 – 15:00
wtorek – 7:30 – 16:30
środa – 8:00 – 15:00
czwartek – 7:30 – 15:00
piątek – 7:30 – 13:30

Uwaga:

Od dnia 7 września 2020 r. wizyta w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Przeworsku będzie możliwa po uprzednim zarezerwowaniu terminu przez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Przeworsku www.rejestracja.powiatprzeworsk.pl

Dostępne są również inne formy złożenia dokumentacji pojazdu:

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Elektroniczna skrzynka podawcza systemu pojazd i kierowca: www.esp.pwpw.pl

Stan realizacji spraw:

Linki do strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html - prawo jazdy
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html - dowód rejestracyjny
http://autobusowyrozkladjazdy.pl/ - wyszukiwarka połączeń autobusowych

Obwieszczenie w sprawie wygaszenia decyzji o rejestracji pojazdów

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1394) Starosta Przeworski zawiadamia, że z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o rejestracji pojazdów, wydane przed dniem 14 marca 2005 r., dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez okres dłuższy niż 10 lat.

Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone mogą być powtórnie zarejestrowane.

Wykaz pojazdów, dla których z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o rejestracji.

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk


Telefony:  (16) 648 70 09 wew. 109, 110, 111, 114, 115, 156
Fax: (16) 648 94 84
E-mail:
pojazd@powiatprzeworsk.pl
kierowca@powiatprzeworsk.pl
komunikacja@powiatprzeworsk.pl

transport@powiatprzeworsk.pl

naczelnik.kd@powiatprzeworsk.pl

Pracownicy

Naczelnik Wydziału - Tomasz Kotliński
tel. (16) 648 70 09 wew. 114, e-mail: naczelnik.kd@powiatprzeworsk.pl
 
Rejestracja i ewidencja pojazdów
Małgorzata Ochyra
Małgorzata Mazur
Agata Salwach
Magdalena Stańko
Marek Janisz

Marcin Krówka

(16) 648 70 09 wew. 110, 156, e-mail: pojazd@powiatprzeworsk.pl
 
Wydawanie dowodów rejestracyjnych

Małgorzata Grygar

(16) 648 70 09 wew. 109


Transport, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Stacje Kontroli Pojazdów, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych

Lucyna Krupa
Ewa Głowaty

(16) 648 70 09 wew. 115, e-mail: transport@powiatprzeworsk.pl


Prawa jazdy
Elżbieta Lechowicz

Magdalena Urban

Paulina Pałka

Tomasz Uberman

(16) 648 70 09 wew. 111, e-mail: kierowca@powiatprzeworsk.pl
 

Kary administracyjne

Katarzyna Szczepaniak

Małgorzata Przegrocka

(16) 648 70 09 wew. 109, e-mail: komunikacja@powiatprzeworsk.pl


Schemat procedury kontroli

Na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.) Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Więcej informacji: http://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5369

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału - Barbara Kiszka

e-mail: or@powiatprzeworsk.pl

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5049

Wydział Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału - Piotr Sidor

III piętro, p. 314, tel. 16 648 70 09 w. 114,
e-mail: rozwojregionalny@powiatprzeworsk.pl
zamowienia@powiatprzeworsk.pl
promocja@powiatprzeworsk.pl

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-7135

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Załatw sprawę on-line: https://sip.powiatprzeworsk.pl/

Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału – Marek Markiewicz – pok. 403
Sprzedaż (wypisy, wyrysy, mapa ewidencyjna i zasadnicza) – pok. 5

Ewidencja gruntów i budynków – pok. 402
Uzgadnianie dokumentacji projektowej – pok. 404
Orzecznictwo, modernizacje ws. EGiB - pok. 406
Scalenia i wymiana gruntów – pok. 407
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów – pok. 407
Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów rolnych – pok. 407
Kontrola i odbiór robót geodezyjnych – pok. 4
Mapa numeryczna, przygotowanie materiałów do zgłoszeń geodezyjnych - pok. 9
Kierownik PODGiK – Barbara Kuter – pok. 10
 
Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5364

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału – dr Natalia Piątek

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5047

Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia

Naczelnik Wydziału - Joanna Mordarska

e-mail: edukacja@powiat.przeworsk.pl

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5052

Referat Gospodarczy

Kierownik - Dawid Uberman

III piętro, p. 304, tel. 16 648 70 09 w. 130,
e-mail: ag@powiatprzeworsk.pl

Więcej informacji: https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-7141

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Budynek Starostwa,
IV piętro, pokój nr. 424, tel. 16 648 70 09 wew. 199
ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Przeworsku: Katarzyna Hawro

Więcej informacji:https://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-33-5445

Zobacz:

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies