Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. To program skierowany do regionów, których budżety zostały uszczuplone przez pandemię.

Powiat Przeworski w ramach wskazanego programu otrzymał środki na realizację poniżej wskazanych inwestycji:

01.02.2021 r.

1. Budowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Gniewczyna Łańcucka wraz z drogami dojazdowymi

Zad. 1

Całkowita wartość inwestycji: 10 247 669,28 zł

Dofinansowanie: 8 000 000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy most  o długości ok.112 m. Inwestycja przyczyni się do wzrostu efektywności w świadczeniu usług transportowych, poprawiając jakość powiązań komunikacyjnych pomiędzy powiatem przeworskim, leżajskim i łańcuckim. Inwestycja ta skróci czas dojazdu z obszarów po drugiej stronie Wisłoka do autostrady A4 oraz odciąży drogę krajową 77 i wojewódzką 835 jak również most na Wisłoku w Tryńczy. Zapewni również podwyższenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprawiając jakość życia mieszkańców regionu jednocześnie chroniąc środowisko naturalne.

2. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza nieużytkowego w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku na użytkową

Zad. 2

Całkowita wartość inwestycji: 1 144 728,64 zł

Dofinansowanie: 1 100 000,00 zł

W wyniku realizacji inwestycji powstało pięć sal lekcyjnych z dwoma zapleczami dydaktycznymi, pomieszczenie gospodarcze oraz część sanitarna. We wszystkich pomieszczeniach zainstalowano klimatyzację i energooszczędne oświetlenie LED.

3. Modernizacja nawierzchni dróg, parkingów, chodników, innych ciągów komunikacyjnych na terenie SP ZOZ w Przeworsku

Zad. 3

Całkowita wartość inwestycji: 4 512 950,00 zł

Dofinansowanie: 1 800 000,00 zł

W ramach zadania planowana jest budowa zatoki parkingowej wraz z remontem nawierzchni chodników w pasie drogi powiatowej P 1543 R ul. Szpitalna w Przeworsku. Poprawa stanu technicznego chodników w ciągu ulicy Szpitalnej wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz budowa zatoki przystankowej dla środków komunikacji zbiorowej. Przeniesienie wiaty przystankowej z parkingu przed Szpitalem w miejsce obok zatoki przystankowej. Usprawnienie poruszania się dla osób na wózkach. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przed Szpitalem.

Budowa parkingu zewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Szpitalnej w Przeworsku nad Rzeką Mleczką wraz ze zjazdami i zatoką parkingową w pasie drogi powiatowej przy ul. Szpitalnej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego.

Budowa obiektów małej architektury wraz z wewnętrzną linią oświetleniową po północnej stronie Szpitala. Stworzenie wydzielonej strefy dla osób korzystających ze środków komunikacji zbiorowej.

Budowa sektora spacerowego oraz obiektów małej architektury po południowej stronie Szpitala. Stworzenie strefy wypoczynkowej, spacerowej ogólnodostępnej.

Przebudowa oświetlenia ulicznego.

4. Modernizacja budynku Lokomotywowni i Hali Napraw Wagonów Przeworsk przy kolei wąskotorowej Przeworsk - Dynów, prace konserwatorskie i budowlane (obiekt zabytkowy)

Zad. 4

Całkowita wartość inwestycji: 473 903,19 zł

Dofinansowanie: 253 000,00 zł

Realizacja planowanego zadania jest kolejnym działaniem Powiatu kontynuującym wcześniej podejmowane prace związane z kompleksowym remontem lokomotywowni i hali napraw. Budynek pełni funkcję warsztatowo - magazynową obsługi lokomotyw oraz wagonów kolejki. Zakres prac konserwatorsko - budowlanych prowadzonych na budynku (II etap) obejmował będzie: ocieplenie elewacji; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; odtworzenie ściany zewnętrznej muru pruskiego; opaska z kostki brukowej wokół budynku oraz remont ściany wewnętrznej.

5. Odnowa budynku dworca kolejki wąskotorowej w Przeworsku wraz z otoczeniem

Zad. 5

Całkowita wartość inwestycji: 1 987 941,83 zł

Dofinansowanie: 1 276 348,00 zł

W ramach realizowanej inwestycji zakres prac budowlanych prowadzony będzie w budynku dworca kolei wąskotorowej oraz na terenie wokół budynku. Prace obejmą m. in. wymianę dachu, stropów, rozbiórkę ganku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie schodów wewnętrznych i zewnętrznych, izolację fundamentów oraz remont elewacji.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies