Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego - w terminie: lipiec – sierpień 2021 r. w Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie odbędzie się indywidualne okazanie projektu scalenia gruntów wsi Hadle Kańczuckie

23.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 3 ust. 1, art.23, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 908 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m   ż e:

w terminie:  lipiec – sierpień 2021 r. w  Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie odbędzie  się  indywidualne  okazanie  projektu  scalenia  gruntów wsi  Hadle Kańczuckie.

O szczegółowym terminie okazania projektu scalenia uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie (pisemnie) zawiadomieni przez wykonawcę prac - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

W toku czynności okazania  geodeta – wykonawca  scalenia  na podstawie rejestru szczegółowego poscaleniowego będzie informował każdego uczestnika scalenia indywidualnie o obszarze  i  szacunku wydzielonych dla niego gruntów poscaleniowych.

Zawiadomienie o okazaniu wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacjji - obręb Hadle Kańczuckie

25.09.2020 r.

W dniach od 28.09.2020 r. do dnia 9.10.2020 r. w godz. 8:00-14:00 (poniedziałek - piątek) w miejscowości Hadle Kańczuckie (Wiejski Dom Kultury), zostanie okazany wstępny projekt rozmieszczenia działek i jego konsultacja (obręb Hadle Kańczuckie).

Zawiadomienie o okazaniu wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacjji - obręb Hadle Kańczuckie

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski

27.11.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie  z art. 13 oraz art. 31. ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   O scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.),  zwołuję  ogólne zebranie uczestników scalenia wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski.

Zebranie odbędzie się  dniu  17 grudnia 2019  roku  o  godz.  1700
w  Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie,

w przypadku  braku wymaganej frekwencji  na zebraniu zwołanym w dniu 17 grudnia 2019  roku o  godz.  1700,    

zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 1715.

Celem zebrania  jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Z uwagi na ważność spraw proszę o udział w spotkaniu.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie gmina Jawornik Polski

13.11.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 12, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie

gmina Jawornik Polski

Zebranie odbędzie się

 w dniu 4 grudnia 2019 r.  o godz. 17.00

w Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie.

C e l   z e b r a n i a :

Zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

Jednocześnie informuję, że mapy szacunku porównawczego gruntów wsi Hadle Kańczuckie będą również wyłożone do wglądu uczestnikom scalenia w dniach od 5.12.2019 r. do dnia 13.12.2019 r. w godzinach od 800-1400 tj. w okresie 7 dni po ich okazaniu na zebraniu scaleniowym w Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie gmina Jawornik Polski

10.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 11, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie

gmina Jawornik Polski

Zebranie odbędzie się

 w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie.

C e l   z e b r a n i a :

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, określenia wartości dla poszczególnych klas bonitacyjnych, z uwzględnieniem ich położenia względem osiedla i innych czynników, mających wpływ na wartość gruntów. 

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies