Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski

27.11.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie  z art. 13 oraz art. 31. ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   O scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.),  zwołuję  ogólne zebranie uczestników scalenia wsi Hadle Kańczuckie gm. Jawornik Polski.

Zebranie odbędzie się  dniu  17 grudnia 2019  roku  o  godz.  1700
w  Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie,

w przypadku  braku wymaganej frekwencji  na zebraniu zwołanym w dniu 17 grudnia 2019  roku o  godz.  1700,    

zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 1715.

Celem zebrania  jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Z uwagi na ważność spraw proszę o udział w spotkaniu.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie gmina Jawornik Polski

13.11.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 12, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie

gmina Jawornik Polski

Zebranie odbędzie się

 w dniu 4 grudnia 2019 r.  o godz. 17.00

w Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie.

C e l   z e b r a n i a :

Zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

Jednocześnie informuję, że mapy szacunku porównawczego gruntów wsi Hadle Kańczuckie będą również wyłożone do wglądu uczestnikom scalenia w dniach od 5.12.2019 r. do dnia 13.12.2019 r. w godzinach od 800-1400 tj. w okresie 7 dni po ich okazaniu na zebraniu scaleniowym w Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie gmina Jawornik Polski

10.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 11, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie

gmina Jawornik Polski

Zebranie odbędzie się

 w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie.

C e l   z e b r a n i a :

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, określenia wartości dla poszczególnych klas bonitacyjnych, z uwzględnieniem ich położenia względem osiedla i innych czynników, mających wpływ na wartość gruntów. 

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie gmina Jawornik Polski

08.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 9 art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie

gmina Jawornik Polski

Zebranie odbędzie się

 w dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) w I terminie o godz. 16.45

i w II terminie o godz. 17.00

w Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest powołanie rady uczestników scalenia.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie gmina Jawornik Polski

29.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 7 ust. 3, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Hadle Kańczuckie

gmina Jawornik Polski

Zebranie odbędzie się

 w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 17.00

w Wiejskim Domu Kultury we wsi Hadle Kańczuckie.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania

scaleniowego we wsi Hadle Kańczuckie.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies