Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów

15.03.2018 r.
Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wy..

W dniu 28 listopada 2018 r. na zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych we wsi Bóbrka Kańczucka gmina Kańczuga nastąpiło wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, a tym samym zakończenie scalenia.

Odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Bóbrka Kańczucka

29.11.2017 r.
Odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalen..

W dniu 9 listopada 2017 r. w Remizie Ochotniczej Staży Pożarnej w Bóbrce Kańczuckiej odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Bóbrka Kańczucka, zwołane przez Starostę Powiatu Przeworskiego.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Bóbrka Kańczucka gmina Kańczuga

10.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   O scalaniu i wymianie gruntów  (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z  późn. zmianami)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Bóbrka Kańczucka

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

 w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) 

o godz. 17.00

 w Remizie Ochotniczej Staży Pożarnej  w Bóbrce Kańczuckiej

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia.

Uchwała w sprawie dokonania szacunku porównawczego gruntów wsi Bóbrka Kańczucka.

20.12.2016 r.
Uchwała w sprawie dokonania szacunku porównawcze..

Dnia 20 grudnia 2016 podjęta została uchwała w sprawie dokonania szacunku porównawczego gruntów wsi Bóbrka Kańczucka.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Bóbrka Kańczucka gmina Kańczuga

14.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 700 ze zm.) 

 

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

 

gruntów położonych na obszarze wsi Bóbrka Kańczucka

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

 w dniu 20 grudnia 2016 r. (wtorek) w I terminie o godz. 17.45 i w II terminie o godz. 18.00

w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce Kańczuckiej

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies