Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Starostwo Powiatowe w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej www.powiatprzeworsk.pl

Data publikacji oświadczenia: 2020-07-24

Data aktualizacji oświadczenia: 2020-07-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:

  1. braku informacji o rozmiarach plików do pobrania – redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje,
  2. braku podpisanych niektórych obrazków - redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje,
  3. braku nagłówków w tabelach,
  4. filmów zamieszczonych na stronie - nie zawierają one napisów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Joanną Mordarską Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Przeworsku pod adresem e-mail edukacja@powiatprzeworsk.pl lub pod numerem telefonu 16 648 70 09. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać do Starosty Przeworskiego pod adresem e-mail starosta@powiatprzeworsk.pl lub pod numerem telefonu 16 648 70 09.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Przeworsku

Dawid Uberman - Referat Gospodarczy

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

tel. 16 648 70 09 wew. 130

e-mail: ag@powiatprzeworsk.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Jagiellońskiej.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich/dziecięcych znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zainstalowana jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach drugim, trzecim i czwartym.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Budynek posiada dwa parkingi, jeden od strony ul. Marii Konopnickiej, drugi od ul. Tysiąclecia. Na każdym z tych parkingów znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek 2: Lwowska 16

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Lwowskiej. Podjazd dla wózków znajduje się z boku budynku. Tuż przy budynku znajduje się parking ogólny, z miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies