Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Starostwo Powiatowe w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej www.powiatprzeworsk.pl

Data publikacji oświadczenia: 2020-07-24

Data aktualizacji oświadczenia: 2020-07-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ewentualne problemy z dostępnością strony internetowej mogą wynikać z:

  1. braku informacji o rozmiarach plików do pobrania – redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje,
  2. braku podpisanych niektórych obrazków - redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować wszystkie informacje,
  3. braku nagłówków w tabelach,
  4. filmów zamieszczonych na stronie - nie zawierają one napisów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Joanną Mordarską Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Przeworsku pod adresem e-mail edukacja@powiatprzeworsk.pl lub pod numerem telefonu 16 648 70 09. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać do Starosty Przeworskiego pod adresem e-mail starosta@powiatprzeworsk.pl lub pod numerem telefonu 16 648 70 09.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Przeworsku

Dawid Uberman - Referat Gospodarczy

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

tel. 16 648 70 09 wew. 130

e-mail: ag@powiatprzeworsk.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: Starostwa Powiatowego w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Jagiellońskiej.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich/dziecięcych znajdujący się przy schodach po ich prawej stronie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zainstalowana jest winda po prawej stronie od głównego wejścia.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach drugim, trzecim i czwartym.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy salach konferencyjnych.

Budynek posiada dwa parkingi, jeden od strony ul. Marii Konopnickiej, drugi od ul. Tysiąclecia. Na każdym z tych parkingów znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Budynek 2: Lwowska 16

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Lwowskiej. Przy wejściu po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek, który przywołuję pracownika. Podjazd dla wózków znajduje się po prawej stronie budynku do ul. Lwowskiej. Tuż przy budynku znajduje się parking ogólny, z miejscem dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przy podjeździe dla wózków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Przeworski na lata 2024-2028.

Wykaz działań, które zostały podjęte do realizacji przez Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Przeworsku w ramach rekomendacji otrzymanych po przeprowadzonym audyciedostępności komunikacyjno-informacyjnej i architektonicznej.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 

L.p.

 

 

                       

                         Zakres działań
 

 

Realizujący działania

 

                 

Termin realizacji działania 

                          

 

 

1.

 

Zakup pętli indukcyjnej, wykonanie planów tyflograficznych kondygnacji do Punktu Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 10.

 

Koordynator ds. dostępności 
w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku.

Zadanie zostanie zrealizowane
w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 

 

2.

 

Wykonanie tabliczek informacyjnych
z uwzględnieniem opisów w języku Braille’a
w budynku Starostwa Powiatowego przy
ul. Jagiellońskiej 10.

Koordynator ds. dostępności 
w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku.

Zadanie zostanie zrealizowane
w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 

 

3.

 

Zapewnienie dostępu do tłumacza polskiego języka migowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 10.

Koordynator ds. dostępności 
w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku.

Zadanie zostanie zrealizowane
w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 

 

4.

 

Zamontowanieprzy wejściu do budynków Starostwa Powiatowego przy
ul. Jagiellońskiej 10,  tablicy informacyjnej
o wejściu do budynku i jego przeznaczeniu
w alfabecie Braille’a.

Koordynator ds. dostępności 
w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku.

Zadanie zostanie zrealizowane
w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

L.p.

 

 

                            

                         Zakres działań
 

 

Realizujący działania

 

                 

Termin realizacji działania   

                        

 

 

1.

 

Wykonanie toalet dla niepełnosprawnych
w wyremontowanej części budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 10.

 

Koordynator ds. dostępności 
w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku.

 

 

Zadanie zostało w części zrealizowane.

 

 

 

2.

 

Wymiana wycieraczek w budynku Starostwa Powiatowego przy Jagiellońskiej 10.

Koordynator ds. dostępności 
w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku.

 

 

Zadanie zostało zrealizowane..

 

 

3.

 

Skontrastowanie progów oraz zamontowanie odpowiednich drzwi dla niepełnosprawnych
w wyremontowanej części budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 10.

 

Koordynator ds. dostępności 
w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku.

 

 

Zadanie zostało w części zrealizowane.

 

 

4.

 

Zrobienie podjazdu dla niepełnosprawnych
z poręczami po obu stronach przy bocznym wejściu do sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 10.

 

Koordynator ds. dostępności 
w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku.

 

 

Zadanie zostało w części zrealizowane.

 

 

5.

 

Wyznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych pod budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 10 oraz pod budynkiem przy ul. Lwowskiej 16.

Koordynator ds. dostępności 
w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku.

 

Zadanie zostało w części zrealizowane.

 

6.

 

Zakup wózka ewakuacyjnego do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia oraz Wprowadzenie do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego szczegółowych procedur ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami z budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońska 10.

 

Koordynator ds. dostępności 
w Starostwie Powiatowym
w Przeworsku.

Zadanie będzie realizowane
w miarę posiadanych środków finansowych.

 

 

Opracowanie: 
Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym

Zatwierdził: Starosta Powiatu Przeworskiego Bogusław Urban

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies