Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o indywidualnym okazaniu projektu scalenia gruntów wsi Urzejowice

13.06.2019 r.

Działając na podstawie art. 3 ust. 1, art.23, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 908 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m     ż e:

w dniach od 8 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. w godz. od 800 -  1500 w  Kancelarii Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie - Grupy Scaleniowej w Urzejowicach w budynku gminnym - Biuro Sołtysa (obok kościoła) odbędzie się indywidualne okazanie projektu scalenia gruntów wsi Urzejowice.

Wykonawca prac scaleniowych po wyznaczeniu projektu scalenia na gruncie, wskaże poszczególnym uczestnikom scalenia zaprojektowane im działki.

W toku czynności okazania  geodeta – wykonawca scalenia na podstawie rejestru szczegółowego poscaleniowego będzie informował każdego uczestnika scalenia indywidualnie o obszarze i szacunku wydzielonych dla niego gruntów poscaleniowych.

Zatwierdzenie szacunku gruntów

26.02.2018 r.
Zatwierdzenie szacunku gruntów

W dniu 13 lutego 2018 r. w Wiejskim Domu Kultury w Urzejowicach odbyło się  zebranie uczestników scalenia wsi Urzejowice zwołane przez Starostę Powiatu Przeworskiego. Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Urzejowice gmina Przeworsk

26.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 700 ze zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Urzejowice

gmina Przeworsk

Zebranie odbędzie się

w dniu 13 lutego 2018 r. (wtorek) 

w I terminie o godz. 16.45

i w II terminie o godz. 17.00

w Wiejskim Domu Kultury w Urzejowicach.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szacunku porównawczego.

18 stycznia 2018 w Wiejskim Domu Kultury w Urzejowicach odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Urzejowice zwołane przez Starostę Powiatu Przeworskiego.

26.01.2018 r.
18 stycznia 2018 w  Wiejskim Domu Kultury w Urzejowicach odbyło się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Urzejowice zwołane przez Starostę Powiatu Przeworskiego.

Wszystkich zebranych przywitał Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska Pan Marek Markiewicz i poinformował, iż  głównym celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Urzejowice gmina Przeworsk

04.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 12 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 700 ze zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Urzejowice

gmina Przeworsk

Zebranie odbędzie się

w dniu 18 stycznia 2018 r. (czwartek)  o godz. 17.00

w Wiejskim Domu Kultury w Urzejowicach.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies