Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk

13.10.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku informuje, że wnioski do ksiąg wieczystych o ujawnienie nowego stanu prawnego w księgach wieczystych po scaleniu gruntów wsi Urzejowice gm. Przeworsk zostały sporządzone (dla uczestników którzy posiadali księgę wieczystą przed scaleniem).

Uczestnicy scalenia proszeni są o zgłaszanie się do Wiejskiego Domu Kultury we wsi Urzejowice celem podpisania ww. wniosków w terminach:

  • 20.10.2021 r. (środa) w godzinach od 14°° do 17°°,
  • 21.10.2021 r. (czwartek) w godzinach od 14°° do 17°°,
  • 27.10.2021 r. (środa) w godzinach od 14°° do 17°°,
  • 28.10.2021 r. (czwartek) w godzinach od 14°° do 17°°.

Wnioski te podpisane przez właścicieli i Starostę będą niezwłocznie przekazywane do Sądu Rejonowego w Przeworsku - Wydziału Ksiąg Wieczystych celem realizacji. Niepodpisanie wniosku spowoduje brak ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Urzejowice gmina Przeworsk

16.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   O scalaniu i wymianie gruntów  (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Urzejowice

gmina Przeworsk

Zebranie odbędzie się

w dniu 2 lipca 2020 r. 

o godz. 9.00

za Wiejskim Domem Kultury w Urzejowicach (przestrzeń otwarta).

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest protokolarne wprowadzenie uczestników scalenia
w posiadanie gruntów wydzielonych im w wyniku scalenia.

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Urzejowice

03.06.2020 r.
  1. Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do „wpłat” w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone konto nr:
    26 9106 0008 2006 0013 7908 0022 w Banku Spółdzielczym w Przeworsku z dopiskiem  „Scalenie wsi Urzejowice”
  1. Za wydzielenie mniejszej wartości gospodarstwa  uczestnikom scalania została naliczona „d o p ł a t a”  W związku z powyższym proszę o wskazanie nr konta (zaświadczenie z banku) na  które  tut. Starostwo dokona  przelewu,    poprzez   wypełnienie i podpisanie  załączonego  do niniejszego pisma  wniosku. 

Tel. do kontaktu 16 648 70 09 wew. 105

Załącznik:

Wniosek wypłata - scalenia gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Urzejowice gmina Przeworsk

28.05.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Urzejowice

gmina Przeworsk. Zebranie odbędzie się

 w dniu 15 czerwca 2020 r.  o godz. 9.00 (poniedziałek) 

za Wiejskim Domem Kultury w Urzejowicach (przestrzeń otwarta)

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów  wsi  Urzejowice.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o indywidualnym okazaniu projektu scalenia gruntów wsi Urzejowice

13.06.2019 r.

Działając na podstawie art. 3 ust. 1, art.23, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 908 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m     ż e:

w dniach od 8 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. w godz. od 800 -  1500 w  Kancelarii Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie - Grupy Scaleniowej w Urzejowicach w budynku gminnym - Biuro Sołtysa (obok kościoła) odbędzie się indywidualne okazanie projektu scalenia gruntów wsi Urzejowice.

Wykonawca prac scaleniowych po wyznaczeniu projektu scalenia na gruncie, wskaże poszczególnym uczestnikom scalenia zaprojektowane im działki.

W toku czynności okazania  geodeta – wykonawca scalenia na podstawie rejestru szczegółowego poscaleniowego będzie informował każdego uczestnika scalenia indywidualnie o obszarze i szacunku wydzielonych dla niego gruntów poscaleniowych.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies