Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zadanie publiczne pn.: Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej z Powiatu Przeworskiego w 100-rocznicę urodzin Jana Pawła II

15.09.2020 r.

Stowarzyszenie Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku złożyło w dniu 14 września 2020 roku wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1057) – z pominięciem otwartego konkursu ofert- na realizację zadania publicznego pn.:
Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży szkolnej z Powiatu Przeworskiego w 100-rocznicę urodzin Jana Pawła II
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia (w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń), tj. od dnia 22 września 2020 roku.

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Małe granty 2020

28.05.2020 r.

Przepisy ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019.688- t.j. z późn. zm)  umożliwiają organizacjom pozarządowym ubieganie się o dotację od samorządu w formie tak zwanego "małego grantu". W tym przypadku organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów - o ile samorząd uzna "celowość" projektu ("zadania publicznego") i będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies