Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Informacja dla uczestników scalenia gruntów wsi Żurawiczki

22.11.2022 r.

1. Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do „wpłat" w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone konto nr: 26 9106 0008 2006 0013 7908 0022 w Banku Spółdzielczym w Przeworsku z dopiskiem „Scalenie gruntów wsi Żurawiczki".
2. Za wydzielenie mniejszej wartości gospodarstwa uczestnikom scalania została naliczona „dopłata". W związku z powyższym proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego wniosku oraz dołączenie do niego zaświadczenia z banku lub wydruku z konta z numerem rachunku bankowego, na które tut. Starostwo dokona przelewu.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Żurawiczki gmina Zarzecze

11.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie  z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  -   o scalaniu
i wymianie gruntów

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Żurawiczki

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 29 czerwca 2021 r. w I terminie o godz. 17:00 i w II-gim terminie o godz. 17:15

w Remizie OSP we wsi Żurawiczki

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest zmiana składu rady uczestników scalenia.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego w terminie: kwiecień – sierpień 2021 r. w Remizie OSP we wsi Żurawiczki odbędzie się indywidualne okazanie projektu scalenia gruntów wsi Żurawiczki

15.04.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 3 ust. 1, art.23, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 908 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m   ż e:

w terminie:  kwiecień – sierpień 2021 r.

w  Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Żurawiczki odbędzie  się  indywidualne  okazanie  projektu  scalenia  gruntów wsi  Żurawiczki.

O szczegółowym terminie okazania projektu scalenia uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie (pisemnie) zawiadomieni przez wykonawcę prac - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

W toku czynności okazania  geodeta – wykonawca  scalenia  na podstawie rejestru szczegółowego  poscaleniowego będzie informował każdego uczestnika scalenia indywidualnie o obszarze  i  szacunku wydzielonych dla niego gruntów poscaleniowych.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego - okazanie wstępnego projektu scalenia gruntów tzw. „ustawka” wsi Żurawiczki.

26.01.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 3 ust. 1, art. 23, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  o scalaniu i wymianie gruntów  (Dz.U. z 2018r., poz. 908 t.j. z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z a w i a d a m i a m     ż e :

w dniach od 10.02.2021 roku do 26.02.2021 roku w godz. od 800 -  1400 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Żurawiczki odbędzie się okazanie wstępnego projektu scalenia gruntów tzw. „ustawka” wsi Żurawiczki.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Żurawiczki gmina Zarzecze

13.02.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Żurawiczki

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 4 marca 2020 r. (środa) w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Remizie OSP we wsi Żurawiczki.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies