Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łopuszka Wielka gmina Kańczuga

15.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 oraz art. 31ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łopuszka Wielka

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

w dniu 30 czerwca 2020 r. w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

przy Remizie OSP we wsi Łopuszka Wielka

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szacunku porównawczego gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łopuszka Wielka gmina Kańczuga

29.05.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 12, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łopuszka Wielka

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 1700

przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
we wsi Łopuszka Wielka (przestrzeń otwarta).

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

Jednocześnie informuję, że mapy szacunku porównawczego gruntów wsi Łopuszka Wielka będą również wyłożone do wglądu uczestnikom scalenia w dniach od 16.06.2020 r. do dnia 24.06.2020 r. w godzinach od 800-1400 tj. w okresie 7. dni po ich okazaniu na zebraniu scaleniowym w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Łopuszka Wielka.

ODWOŁANIE ZEBRANIA zaplanowanego na 25.03.2020 r.

12.03.2020 r.

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 25 marca 2020 r. zebranie uczestników scalenia wsi Łopuszka Wielka gm. Kańczuga, zostaje odwołane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzenianiem się na Podkarpaciu koronawirusa SARS-CoV-2.

Zebranie odbędzie się w innym terminie, o którym zostaną Państwo powiadomieni. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łopuszka Wielka gmina Kańczuga

09.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łopuszka Wielka

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 1700

w Domu Ludowym we wsi Łopuszka Wielka

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

Jednocześnie informuję, że mapy szacunku porównawczego gruntów wsi Łopuszka Wielka będą również wyłożone do wglądu uczestnikom scalenia w dniach od 06.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r. w godzinach od 800-1400 tj. w okresie 7. dni po ich okazaniu na zebraniu scaleniowym w Domu Ludowym we wsi Łopuszka Wielka.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Łopuszka Wielka gmina Kańczuga

28.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 11 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Łopuszka Wielka

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

 w dniu 12 listopada 2019 r. w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Domu Ludowym we wsi Łopuszka Wielka  

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, określenia wartości dla poszczególnych klas bonitacyjnych, z uwzględnieniem ich położenia względem osiedla i innych czynników, mających wpływ na wartość gruntów. 

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies