Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Z Kobietami-Patriotkami - II edycja

18.03.2024 r.

Obrazek

Program "Z Kobietami-Patriotkami" to autorski program Fundacji Totalizatora Sportowego. Główna idea, jaka przyświeca tej inicjatywie to przywracanie pamięci o zasłużonych kobietach w dziejach Polski. Ten wielki rozdział historii jest wciąż nieodpowiednio zagospodarowany.

Promocja polskiej historii jest dla Fundacji jednym z kluczowych wyzwań. Zależy nam na kształtowaniu i wzmacnianiu patriotycznych postaw a także wspieraniu inicjatyw przypominających o wydarzeniach i postaciach, które ukształtowały przez stulecia nasz naród. Szczególną rolę w tej bogatej, często trudnej historii odegrały kobiety. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy program grantowy, którego celem jest wspieranie projektów nawiązujących do dokonań Polek-Patriotek. Zachęcamy organizacje, placówki i instytucje do wspólnych działań w tym obszarze.

Co chcemy osiągnąć?

Do głównych celów Programu należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:

•  propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne;
•  zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości poprzez podkreślenie sylwetek zasłużonych Polek;
•  promowanie dziedzictwa historycznego oraz wiedzy na temat bohaterek narodowych zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym;
•  ukazanie historii kobiet jako cennego źródła wartości i wzorców;
•  uwzględnienie obecności kobiet w sferze kreowania i odczuwania tożsamości narodowej;

•  budowanie wiedzy historycznej przez pryzmat doznań i doświadczeń kobiet, a także z perspektywy kobiet jako twórczyń narracji opowiadających o przeszłości
•  zachowanie i popularyzacja pamięci historycznej na temat wkładu zasłużonych działaczek wojennych w rozwój Polski;

• budowanie oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu polskiej historii i kultury (ze szczególnym uwzględnieniem działalności i zasług kobiet) w sposób nieszablonowy oraz nowatorski i/lub innowacyjny, umożliwiający kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, a także wykorzystujący twórczy potencjał uczestników.

Uwaga! Szczególnie pod uwagę będą brane wnioski od lokalnych organizacji działających w obszarze polskiej kultury i historii. 

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?
W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na takie zadania jak:
•  inicjowanie i prowadzenie programów oraz kampanii i społecznych i edukacyjnych (np. akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, wystawy);
• podejmowanie działań edukacyjnych, w tym:

a) organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,

b) bezpłatne kursy i szkolenia;

c) realizacja działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury wpisujących się w cele Programu;

• nauka o kulturze i historii polskiej, w tym:

a) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych,

b) realizacja  działań popularnonaukowych dotyczących lokalnych i ogólnopolskich aspektów polskiej historii i kultury,

c) utworzenie bezpłatnych, internetowych platform edukacyjnych, stron i portali internetowych promujących wybrane zagadnienia z obszaru polskiej kultury i /lub historii wpisujących się w cele Programu, które prezentują zagadnienia w sposób ciekawy, rzetelny i/lub nowatorski.

d) utworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych (zarówno tradycyjnych, jak i w wersji cyfrowej wykorzystujących nowoczesne środki przekazu i twórczości);

•  udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pozarządowym (organizacjom i instytucjom religijnym, szkołom, placówkom oświatowym, kulturalnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym, szpitalom, domom dziecka);
•  prowadzenie lub finansowanie programów stypendialnych;
•  finansowanie publikacji naukowych, szkoleniowych, jubileuszowych oraz innych z zakresu celów Programu.

Terminy:

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok. 

Uwaga!

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line za pomocą poczty elektronicznej:  fundacjats@fundacja.totalizator.pl 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt wyłącznie mailowy pod adresem: fundacjats@fundacja.totalizator.pl lub telefoniczny (+ 48 571 770 973 oraz +48 571 770 111 w godzinach 10.00 - 13.00 w dni powszednie). 

Jeśli chcą Państwo umówić się na spotkanie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny.

Strona Programu: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-quot-z-kobietami-patriotkami-quot#cnt

Źródło: https://fundusze.ngo.pl/444563-z-kobietami-patriotkami-ii-edycja.html

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies