Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego w terminie: lipiec – sierpień 2021 r. w Szkole Podstawowej we wsi Siennów odbędzie się indywidualne okazanie projektu scalenia gruntów wsi Siennów

07.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 3 ust. 1, art.23, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 908 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m   ż e:

w terminie:  lipiec – sierpień 2021 r.

w  Szkole Podstawowej we wsi Siennów odbędzie  się  indywidualne  okazanie  projektu  scalenia  gruntów wsi  Siennów.

O szczegółowym terminie okazania projektu scalenia uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie (pisemnie) zawiadomieni przez wykonawcę prac - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

W toku czynności okazania  geodeta – wykonawca  scalenia  na podstawie rejestru szczegółowego poscaleniowego będzie informował każdego uczestnika scalenia indywidualnie o obszarze  i  szacunku wydzielonych dla niego gruntów poscaleniowych.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Siennów gmina Zarzecze

29.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Siennów

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Remizie OSP we wsi Siennów.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Siennów gmina Zarzecze

01.10.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Siennów

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 24 października 2019 r. w I terminie o godz. 1700

i w II terminie o godz. 1715

w Remizie OSP we wsi Siennów

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Siennów gmina Zarzecze

03.07.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 9, art. 11, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z pózn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Siennów

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

 w dniu 23 lipca 2019 r. (wtorek) w I terminie o godz. 16.45

i w II terminie o godz. 17.00

w Remizie OSP w Siennowie.

C e l   z e b r a n i a :

  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, określenia wartości dla poszczególnych klas bonitacyjnych,
    z uwzględnieniem ich położenia względem osiedla i innych czynników, mających wpływ na wartość gruntów. 

Zmiana składu rady uczestników scalenia.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Siennów gmina Zarzecze

11.02.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 7 ust. 3, art. 9, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Siennów

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

 w dniu 28 luty 2019 r. (czwartek) w I terminie o godz. 16.45

i w II terminie o godz. 17.00

w Szkole Podstawowej we wsi Siennów.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania

scaleniowego we  wsi  Siennów

oraz Wybór Rady uczestników scalenia.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies