Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Żurawiczki gmina Zarzecze

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A  P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Żurawiczki

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 1800

w Remizie OSP we wsi Żurawiczki

C e l z e b r a n i a :

Celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

 

 

Jednocześnie informuję, że mapy szacunku porównawczego gruntów wsi Żurawiczki będą również wyłożone do wglądu uczestnikom scalenia w dniach od 29.01.2020 r. do dnia 6.02.2020 r.
w godzinach od 800-1400 tj. w okresie 7. dni po ich okazaniu na zebraniu scaleniowym w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Żurawiczki.

 

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Żurawiczki gmina Zarzecze

22.03.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 7 ust. 3, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Żurawiczki

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

 w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)  o godz. 17.30

w Remizie OSP we wsi Żurawiczki.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania

scaleniowego we  wsi  Żurawiczki.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies