Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Zawiadomienie - okazanie projektu scalania wsi Zagórze i cz. wsi Manasterz

08.04.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r., poz.1912 t.j. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniach:
 
od 16 maja 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku
w godzinach od 8:00 do 15:00
 
w budynku kancelarii terenowej Wykonawcy prac, położonym w Zagórzu (budynek Starej Szkoły we wsi Zagórze; 37–230 Zagórze 92), nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, dla gruntów położonych we wsi Zagórze i części wsi Manasterz gm. Jawornik Polski.

  • O szczegółowym terminie okazania projektu scalenia uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie (pisemnie) zawiadomieni przez wykonawcę prac - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.
  • Projektowany w scaleniu przebieg granic (po ich wyznaczeniu) zostanie okazany na gruncie, natomiast okazanie części opisowo – kartograficznej projektu scalenia w skład której wchodzą: mapa z projektem scalenia oraz rejestr szacunku porównawczego gruntów po scaleniu odbędzie się w budynku
    w kancelarii terenowej Wykonawcy prac (budynek Starej Szkoły we wsi Zagórze).
  • W terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów uczestnicy scalenia mogą zgłaszać na piśmie Staroście Przeworskiemu zastrzeżenia do tego projektu.
  • W interesie uczestnika postępowania jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach okazania projektu scalenia powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
  • Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w razie zaniedbaniatego obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
  • W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca. 

Tel. kontaktowy 667 901 434

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies