Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

„Przebudowa mostu przez potok Łopuszanka w ciągu drogi powiatowej Nr P 1623 R Siedleczka – Pantalowice w miejscowości Łopuszka Wielka w km 2+268,00 (km potoku 1+990) wraz z dojazdami do mostu”

08.11.2023 r.

tablica

Całkowita wartość inwestycji:                   1 859 347,64 zł

Dofinansowanie:                                           874 223,00 zł

Udział własny Powiatu Przeworskiego:       985 124,64 zł

Inwestycja ma na celu przebudowę istniejącego obiektu inżynieryjnego – nienormatywnego mostu o złym stanie technicznym. Istniejący most był jednoprzęsłowym obiektem o konstrukcji stalowej z pomostem drewnianym, opartym za pomocą stalowych łożysk stycznych na podporach betonowych posadowionych bezpośrednio na podłożu gruntowym. Stan ogólny mostu przed przebudową był niezadowalający, wymagający wykonania robót remontowo – renowacyjnych. Z uwagi na brak wymaganej nośności klasy II oraz nienormatywną skrajnię poziomą, jak również niewystarczające światło poziome obiekt był mostem nienormatywnym, który wymagał wymiany na nowy.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego, nienormatywnego mostu na jednoprzęsłowy obiekt o konstrukcji płytowej, swobodnie podpartej, spiętej z przyczółkami i dowiązanym do istniejącej drogi powiatowej oraz dojazdów do mostu o łącznej długości 44 mb. Na nowym obiekcie zastosowano barieroporęcze po obu stronach drogi. Most wyposażony będzie też w typowe płyty przejściowe, oparte na wnękach wykształconych w korpusach podpór. W obrębie rozkopów za podporami w obrębie klinów odłamu przewidziano zasypki z gruntu piaszczystego, z którego wykonane będą także stożki mostu. Stożki umocnione zostaną trylinką wklęsła. W przekroju poprzecznym nawierzchnię mostu stanowiła będzie jezdnia szerokości 6,00 m, z prawostronnym chodnikiem szerokości zmiennej 2,35 – 2,70 m i lewostronną opaską bezpieczeństwa szerokości zmiennej 0,75 – 1,09 m. Jezdnia posiadała będzie nawierzchnię bitumiczną, zaś kapy chodnika i opaski bezpieczeństwa nawierzchnię z żywicy. Zastosowany zostanie nowy przekrój i nośność klasy II wg PN-85/S-10030, tj. 40t zgodna z wymaganiami dla przepisów dla obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies