Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

II nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

09.09.2019 r.

Obrazek

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza II nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2019.

Termin składania zgłoszeń upływa 31 października 2019 r. o godzinie 23:59.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim i wysłać w systemie on-line, dostępnym na stronie online.frse.org.pl wraz z wymaganymi załącznikami:

  • Skan podpisanego przez prawnego reprezentanta/-ów instytucji ubiegającej się dofinansowanie przedsięwzięcia załącznika Oświadczenie do zgłoszenia.
  • W przypadku podpisania Oświadczenia przez osobę inną niż prawny reprezentant instytucji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia (wójt, burmistrz, starosta, prezydent itp.), należy załączyć skan Pełnomocnictwa do podpisania formularza zgłoszeniowego do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).Formularz wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez system online.frse.org.pl

Przed złożeniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się ze szczegółowymi dokumentami umieszczonymi na stronie w zakładce Dokumenty:

  • Instrukcja złożenia formularza zgłoszeniowego
  • Przewodnik do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
  • Oświadczenie do zgłoszenia
  • Pełnomocnictwo do podpisania formularza zgłoszeniowego

Cel projektu

Głównym  celem  projektu  jest  rozwój  kompetencji  kluczowych–uczniów  szkół  publicznych i niepublicznych, od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, funkcjonujących w systemie edukacji zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Głównym założeniem przedsięwzięć szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, trwające od 7 do 14 dni, dotyczące realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową.

Kwalifikowalność

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej. Do  ubiegania  się  o  dofinasowanie w ramach projektu uprawnione są szkoły publiczne i  niepubliczne, zlokalizowane na terenie całej Polski, funkcjonujące w systemie oświaty  zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art.2 pkt 2.Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej:üInstytucja wysyłająca: szkoła działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.üInstytucja przyjmująca: szkoła działająca w systemie edukacji kraju zlokalizowanego na terenie Unii Europejskiej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami zespołu POWER SE :
tel:22 46 31 690
e-mail: powerse@frse.org.pl

Źródło: https://power.frse.org.pl/, https://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/51555-ii-nabor-formularzy-zgloszeniowych-do-projektu-ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies