Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Konkurs "Miejsce Powiatu Przeworskiego w kraju i w Europie na przestrzeni dziejów"

02.04.2024 r.

konkurs

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,

tel. (016) 648-70-09 wew. 409

Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowań historią regionalną.
 2. Przybliżanie uczniom problematyki udziału mieszkańców naszego Powiatu
  w wydarzeniach ogólnokrajowych i europejskich na przestrzeni dziejów.
 3. Rozbudzanie poczucia dumy z osiągnięć mieszkańców miast i gmin Powiatu Przeworskiego.
 4. Integrowanie różnych form edukacji wokół problemu.
 5. Eksponowanie zaangażowania mieszkańców naszego Powiatu w walki narodowo-wyzwoleńcze oraz ich osiągnięć w życiu codziennym.

Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół:

 1. podstawowych, (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII),
 2. ponadpodstawowych.

Przebieg konkursu:

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:

 1. etap szkolny
 2.  etap powiatowy

Warunkiem uczestnictwa w etapie powiatowym jest zaliczenie etapu szkolnego.

Zastrzeżenie to nie dotyczy uczniów przygotowujących małą formę teatralną.

Przebieg etapu szkolnego:

Etap ten przeprowadzają komisje szkolne, powołane przez dyrektorów szkół spośród nauczycieli pracujących w danej szkole.

Komisje szkolne dokonują oceny prac i kwalifikują je do etapu powiatowego.

Przebieg etapu powiatowego:

Etap ten przeprowadza Międzyszkolna Komisja Konkursowa, którą powołuje Starosta Powiatu spośród nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Do pracy w komisji zostaną zaproszeni również pracownicy Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej, Muzeum Lubomirskich. Do zadań komisji należy ocena prac zakwalifikowanych do tego etapu i wytypowanie najlepszych spośród nich do nagród.

Kategorie prac: (do wyboru)

 • prace literacko – albumowe (do 30 stron formatu A4, wskazane są wywiady, opowieści rodzinne, zdjęcia),
 • prace plastyczne - na etapie szkół podstawowych (format A3, technika dowolna; malarska lub graficzna),
 • mała forma teatralna, dotycząca epizodu z dziejów rodziny, wioski lub miasta,ograniczona w czasie do 15 minut,
 • prace multimedialne

tylko szkoły ponadpodstawowe (strony internetowe lub film).

Uwaga:

Konkurs przebiegał będzie w czterech grupach wiekowych:

 • szkoły podstawowe, klasy I-III , IV-VI, VII-VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe.

Wszystkie prace z wyłączeniem małej formy teatralnej wykonywane
są indywidualnie i samodzielnie. Jeden uczeń może wykonać kilka prac, ale tylko po jednej w tej samej kategorii.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Oceniając małą formę teatralną, komisja brać będzie pod uwagę następujące elementy:

 • powiązanie z tematem,
 • na ile forma teatralna, oddaje atmosferę czasu i wydarzeń.

Formą kwalifikacji pracy w tej kategorii będzie nagranie w postaci filmu, dostarczone do Międzyszkolnej Komisji Konkursowej. 

Problematyka objęta konkursem:

 1. Pamięć o najazdach tatarskich – miejsca, legendy i podania.

2. Dzieje mojej rodziny. 

 1. Rola Kościoła w życiu mieszkańców mojej miejscowości w wybranym okresie historycznym.
 2. Rola cechów w życiu miasta i wynikające z tego korzyści gospodarcze dla jego mieszkańców.
 3. Właściciele mojej miejscowości i ich koligacje z potężnymi rodami magnackimi.
 4. Mecenat kulturalny Lubomirskich.
 5. Udział mieszkańców powiatu przeworskiego w walkach o niepodległość:

w Powstaniach - Listopadowym i Styczniowym, Wiośnie Ludów, w I i II wojnie światowej.

 1. Życie mieszkańców powiatu w latach 1918-1939 i  1939-1945.
 2. Losy żołnierzy  polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w miarę wyzwalania ziem polskich, nie uznali nowego układu sił w Europie.
 3. Wybitne postacie wywodzące się z tego regionu i ich udział w rozwoju naszego kraju.
 4. Obrzędowość doroczna i rodzinna regionu przeworskiego.
 5. Życie codzienne mieszkańców mojej miejscowości.

Terminarz konkursu:

O terminie etapu szkolnego konkursu decyduje nauczyciel.

Prace w poszczególnych kategoriach wyłonione do etapu powiatowego należy przesłać do dnia 3 czerwca 2024 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,

Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia, pokój 409.

Wręczenie nagród nastąpi 14 czerwca 2024 r.

UWAGI DO REGULAMINU:

 1. Dotyczące przygotowania prac literacko – albumowych:

Struktura prac literackich powinna być zgodna z powszechnie przyjętymi standardami.

Komisja oceniając prace, zwracać będzie szczególną uwagę na treść oraz formę graficzną i edytorską.

Autorzy powinni unikać nadmiernego cytowania z przewodników i innych opracowań a stronę tytułową traktować jako wizytówkę swojej pracy.

W prawym dolnym rogu strony tytułowej należy zamieścić metryczkę, zawierającą:

 1. imię i nazwisko autora pracy,
 2. imię i nazwisko opiekuna ucznia,
 3. wiek ucznia,
 4. klasę, do której uczęszcza,
 5. nazwę szkoły i jej miejscowość.

Prace literacko-albumowe, oprócz metryczki muszą zawierać również bibliografię.

Opiekunowie powinni udzielić uczniom pomocy w zakresie właściwego pod względem technicznym i kompozycyjnym, załączania ilustracji do pracy literackiej, co będzie korzystnie wpływało na eksponowanie jej treści.

Najwyżej promowane będą prace, nie będące formami odtwórczymi.

 1. Dotyczące prac plastycznych:

Opiekunowie powinni zwrócić szczególną uwagę na dobór techniki plastycznej do treści, jaką wybiera autor pracy. Należy proponować uczniom znane i proste techniki – plakatówka, pastel olejny i suchy, rysunek węglem, rysunek tuszem, monotypia, linoryt a dla bardziej zaawansowanych olej na płótnie. W opisie pracy, oprócz tytułu, należy na odwrocie zamieścić metryczkę zawierającą: 

 1. imię i nazwisko autora pracy,
 2. imię i nazwisko opiekuna ucznia, 
 3. wiek ucznia,
 4. klasę, do której uczęszcza,
 5. nazwę szkoły i jej miejscowość.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies