Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

19.01.2018 r.

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie popularyzacji i upowszechniania różnych dziedzin sportu m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniom konkursu.
 
I. Rodzaj zadania i forma jego realizacji:
1. Nazwa zadania: Popularyzacja i upowszechnianie różnych dziedzin sportu, m.in. poprzez organizowanie turniejów, zawodów i mistrzostw.
2. Zadanie dotyczy realizacji na terenie powiatu przeworskiego imprez sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

30.11.2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej

27.10.2017 r.
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817- j.t.) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

27.10.2017 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255);  w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 -j.t)
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

18.05.2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies