Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

14.11.2014 r.

1. Działając na podstawie art.5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 79/33/14 z dnia 7 listopada 2014 roku  przedkłada do konsultacji projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców Powiatu Przeworskiego z treścią dokumentu oraz zebranie uwag co do jego treści.

1. Działając na podstawie art.5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 79/33/14 z dnia 7 listopada 2014 roku  przedkłada do konsultacji projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2014-2020” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. Celem konsultacji jest zapoznanie się mieszkańców Powiatu Przeworskiego z treścią dokumentu oraz zebranie uwag co do jego treści.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies