Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Powiat Przeworski dba o zabytki

07.04.2021 r.
Powiat Przeworski dba o zabytki

Rada Powiatu Przeworskiego uchwałą nr XXI/232/21 z dnia 29 marca 2021 r. przyznała dotacje celowe z budżetu samorządu powiatowego w wysokości 200 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Przeworskiego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze złożono 5 wniosków o dotację na łączną kwotę 551 000 zł. Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne. Zarząd Powiatu Przeworskiego rekomendował przyznanie dotacji uprawnionym podmiotom redukując kwoty do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżeciepowiatu.

Lista udzielonych dotacji:

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim dofinansowanie na dwa zadania:

-  Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich plebanii Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim w zakresie malowania dachu w kwocie 23 360 zł;

-  Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich Kościoła Parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim w kwocie 26 640 zł

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze na zadanie o nazwie: Konserwacja i restauracja zabytkowej kaplicy pw. Św. Barbary w Kańczudze w kwocie 50 000 zł;

3) Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku na zadanie: Konserwacja i restauracja elewacji południowej kościoła oo. Bernardynów w Przeworsku – etap II Konserwacja kamiennego cokołu elewacji południowej kościoła oo. Bernardynów w Przeworsku w kwocie 50 000 zł

4) Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku na zadanie: Konserwacja elewacji północnej dawnego klasztoru bożogrobców w zespole kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku (wątki ceglane i gzymsy) w kwocie 50 000 zł.

W ustawie o samorządzie powiatowym ochrona zabytków i opieka nad zabytkami jest uznana za jedno z zadań własnych samorządu w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 4 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym). Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje, że dofinansowywanie prac i robót przy zabytkach wpisanych do rejestru jest zadaniem z zakresu administracji publicznej (art. 82 ust. 2).

Dzięki tym zapisom jedną z form działalności samorządów w zakresie ochrony zabytków jest wspieranie finansowe właścicieli obiektów zabytkowych przy remontach i konserwacji obiektów. Nie jest to obligatoryjny element budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powiat Przeworski po raz pierwszy przyznał wsparcie właścicielom obiektów zabytkowych wychodząc z założenia, iż dobry stan zachowania dziedzictwa w połączeniu z innymi walorami środowiskowymi może być elementem przynoszącym wymierne korzyści, szczególnie w rozwoju turystyki.

Galeria:

 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki
 • Powiat Przeworski dba o zabytki

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies