Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Nabór w POWER: Przeciwdziałanie dyskryminacji w pracy i dostępie do zatrudnienia w MP

11.12.2017 r.

Obrazek

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 „Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach” (2.1).

Nabór rozpocznie się 30 grudnia 2017 r. i potrwa do 17 stycznia 2018 r.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się m.in: instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności: Wzmocnienia stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej.

Celem konkursu jest wdrożenie w małych przedsiębiorstwach narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia.

Narzędzie powinno składać się z co najmniej dwóch modułów – informacyjnego i szkoleniowego.

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z rozdziałami 7.2 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17.

Finanse

  • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 4 297 811,00 zł.
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00 %.
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

 

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 z dnia. 28.11.2017 r. (PDF, 491.86 KB)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.12.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 17.01.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2138848.html

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies