Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Projekt pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, realizowany jest w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla PSIP jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, przedsiębiorcy, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. Podstawę budowy PSIP będzie aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Stan realizacji projektu

20.03.2017 r.

28 marca 2017 r. – podpisanie Decyzji o dofinasowanie projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), szczegółowych warunków realizacji projektu na podstawie Uchwały Nr 287/5752/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

29 marca 2017 r. – wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków, utworzenie GESUT BDOT500 oraz cyfryzacja zasobów w powiecie przeworskim w latach 2017-2018”.  

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 12 maj 2017 r. godz. 11:00

Przewidywany termin otwarcia ofert zaplanowany jest na 12 maja 2017 r. godz. 11:15

Adres strony internetowej, na której znajdują się informacje związane z postępowaniem: http://bip.powiatprzeworsk.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-148-472

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

O projekcie

08.03.2017 r.
O projekcie

Powiat przeworski podpisał umowę udziału w Podkarpackim Systemie Informacji Przestrzennej. Na jego budowę otrzyma ponad 9 mln złotych. Jest jednym z 22 powiatów biorących udział w projekcie.

Założeniem PSIP jest zinformatyzowanie całego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz innych ważnych informacji, tak, by dla całego województwa powstała jednolita baza danych dostępna dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędów. Prace nad PSIP potrwają do 2018 roku.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies