Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

18.05.2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

13.04.2017 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

13.04.2017 r.

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniu konkursowemu.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

08.03.2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej

07.02.2017 r.
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817- tjt.) Zarząd Powiatu Przeworskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies