Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Konkurs „MIEJSCE POWIATU PRZEWORSKIEGO W KRAJU I EUROPIE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW”

05.04.2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

„MIEJSCE POWIATU PRZEWORSKIEGO W KRAJU I EUROPIE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW”

Konkurs wpisany na listę zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

w Podkarpackim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,

tel. (016) 648-70-09 wew. 118 

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowań historią regionalną.
 2. Przybliżanie uczniom problematyki udziału mieszkańców naszego Powiatu w wydarzeniach ogólnokrajowych i europejskich na przestrzeni dziejów.
 3. Rozbudzanie poczucia dumy z osiągnięć mieszkańców miast i gmin Powiatu Przeworskiego.
 4. Integrowanie różnych edukacji wokół problemu.
 5. Dla uczczenia 100 rocznicy odbudowy Państwa Polskiego, eksponowanie zaangażowania mieszkańców naszego Powiatu w walki narodowo-wyzwoleńcze oraz ich osiągnięć w życiu codziennym.

Uczestnicy konkursu – uczniowie szkół:

a)  podstawowych, klasy I-III i IV-VII

b)  gimnazjalnych,

c)  ponadgimnazjalnych.

Przebieg konkursu:

Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach:

 1. etap szkolny
 2.  etap powiatowy

Warunkiem uczestnictwa w etapie powiatowym jest zaliczenie etapu szkolnego.

Zastrzeżenie to nie dotyczy uczniów przygotowujących montaż słowno – muzyczny.

Przebieg etapu szkolnego:

Etap ten przeprowadzają komisje szkolne powołane przez dyrektorów szkół spośród nauczycieli pracujących w danej szkole.

Uczniowie metodą projektu pracują nad wybraną kategorią pracy.

Komisje szkolne dokonują oceny prac i kwalifikują je do etapu powiatowego.

Przebieg etapu powiatowego:

Etap ten przeprowadza Komisja Międzyszkolna Konkursu, którą powołuje Starosta Powiatu spośród nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do pracy w komisji zostaną zaproszeni również pracownicy  Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej, Muzeum Lubomirskich i Miejskiego Ośrodka Kultury. Do zadań komisji należy ocena prac zakwalifikowanych do tego etapu i wytypowanie najlepszych prac do nagród.

Kategorie prac: (do wyboru)

 • prace literacko – albumowe (do 30 stron formatu A4, wskazane są wywiady)
 • prace plastyczne - na etapie szkół podstawowych i gimnazjalnych (format A3, technika dowolna)
 • montaż słowno – muzyczny, dotyczący epizodu z dziejów powiatu (scenariusz
  i przygotowana inscenizacja) 
 • prace multimedialne
 1. szkoły podstawowe IV-VII; prezentacja multimedialna wykonana w programie MS Power Point
 2. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne; strony internetowe i film

Uwaga:

Konkurs przebiegał będzie w czterech grupach wiekowych:

 • szkoła podstawowa, klasy I-III i IV-VII
 • gimnazjum,
 • szkoła ponadgimnazjalna.

Struktura prac literackich powinna być zgodna z powszechnie przyjętymi standardami.

Wszystkie prace z wyłączeniem montażu słowno – muzycznego wykonywane są indywidualnie.

Oceniając montaż słowno – muzyczny (scenariusz), komisja brać będzie pod uwagę następujące elementy:

 • powiązanie z tematem,
 • na ile montaż, oddaje atmosferę czasu i wydarzeń.

Problematyka objęta konkursem: 

 1. Pamięć o najazdach tatarskich – legendy i podania.

2.   Dzieje mojej rodziny. 

 1. Rola Kościoła w życiu mieszkańców mojej miejscowości w wybranym okresie historycznym.
 2. Rola cechów w życiu miasta i wynikające z tego korzyści gospodarcze dla jego mieszkańców.
 3. Właściciele mojej miejscowości i ich koligacje z potężnymi rodami magnackimi.
 4. Mecenat kulturalny Lubomirskich.
 5. Zabytki w miejscowościach powiatu.
 6. Udział mieszkańców powiatu przeworskiego w walkach o niepodległość:

w Powstaniach - Listopadowym i Styczniowym, Wiośnie Ludów i w I wojnie światowej.

 1. Życie mieszkańców powiatu w czasie II wojny światowej.
 2. Osiągnięcia mieszkańców powiatu po II wojnie światowej w różnych dziedzinach życia.
 3. Obrzędowość doroczna wśród ludności powiatu.
 4. Życie codzienne mieszkańców mojej miejscowości.

Terminarz konkursu:

O terminie etapu szkolnego konkursu decyduje nauczyciel.

Prace w poszczególnych kategoriach wyłonione do etapu powiatowego należy przesłać do dnia 20 września 2018 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk,

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Ochrony Zdrowia, pokój 323.

Wręczenie nagród nastąpi 10 października 2018 r.

Literatura:

Wykorzystanie opracowań ogólnodostępnych.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Metryczka powinna stanowić integralną część pracy literacko – albumowej i scenariusza montażu  słowno – muzycznego . Oprócz metryczki prace literacko-albumowe muszą zawierać również bibliografię.

UWAGI DO REGULAMINU:

 1. Dotyczące przygotowania prac w kategorii literacko – albumowych:

Zespół plastyków powołany do oceny prac zwraca uwagę, aby przy ocenie prac literacko – albumowych zadbać o poprawność tzw. szaty graficznej wykonanych prac, stosując podstawowe zasady formatowania tekstu i powszechnie znane zasady estetyki – doboru kolorów i formy oprawy. Autorzy powinni unikać nadmiernego cytowania z przewodników i innych opracowań a stronę tytułową powinni potraktować jako wizytówkę swojej pracy i zadbać nie tylko o jej treść, ale również o prostą i czytelną formę graficzną.

W prawym dolnym rogu strony tytułowej należy zamieścić metryczkę, zawierającą:

 1. imię i nazwisko autora pracy,
 2. imię i nazwisko opiekuna ucznia,
 3. wiek ucznia,
 4. klasę, do której uczęszcza,
 5. nazwę szkoły i jej miejscowość.

Przejrzystości pracy sprzyja stosowanie prostych, jednoelementowych krojów pisma dostępnych w każdym zestawie czcionek edytora tekstu. Opiekunowie powinni udzielić pomocy w zakresie właściwego pod względem technicznym i kompozycyjnym załączania ilustracji do pracy literackiej. Zastosowanie tych podstawowych zasad, będzie korzystnie wpływało na eksponowanie treści pracy.

 1. Dotyczące prac plastycznych:

Opiekunowie powinni zwrócić szczególną uwagę na dobór techniki plastycznej do treści, jaką wybiera autor pracy. Należy proponować uczniom znane i proste techniki – plakatówka, pastel olejny i suchy, rysunek węglem, rysunek tuszem, monotypia, linoryt a dla bardziej zaawansowanych olej na płótnie. W opisie pracy, oprócz tytułu, należy na odwrocie zamieścić metryczkę zawierającą: 

 1. imię i nazwisko autora pracy,
 2. imię i nazwisko opiekuna ucznia, 
 3. wiek ucznia,
 4. klasę, do której uczęszcza,
 5. nazwę szkoły i jej miejscowość.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies