Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zorganizowało 7 grudnia 2016 r. konferencję szkoleniową pt. „Problemy wychowawcze wychowanków w domach dziecka i rodzinach zastępczych". Tematyka ta była przedmiotem prezentacji przedstawionej przez Panią Katarzynę Baran - pedagoga z Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej. Konferencja była również okazją do spotkania Starosty Przeworskiego Zbigniewa Kiszki z Rodzinami Zastępczymi z Powiatu Przeworskiego. W spotkaniu uczestniczyli także: dyr. Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej Dorota Winiarz, dyr. PCPR w Przeworsku Ewa Rybczak oraz pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Na zakończenie konferencji Starosta Przeworski podziękował Rodzinom Zastępczym za współpracę, aktywny udział w szkoleniach, zaangażowanie w ideę rodzicielstwa zastępczego, złożył także z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzenia radosnych i szczęśliwych świąt.

Zawody odbyły się 1-4 grudnia 2016 r. na halach sportowych w Zarzeczu i MOSiR Przeworsku. Organizatorami byli: ULKS „Koliber” Zarzecze, Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Urząd Gminy w Zarzeczu.

W turnieju wzięło udział 19 zespołów z Polski, Ukrainy, Słowacji i Macedonii w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodziczki i juniorzy.

Wyniki turnieju w kategorii dzieci:

W dniu 16 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu Przeworskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

Starosta Przeworski informuje, że w związku z planowanym zakończeniem przebudowy mostów na rzece Mleczka w m. Urzejowice i Żurawiczki w dniu 1 grudnia od godziny 1500 został przywrócony ruch na drodze powiatowej Nr P 1605 R Urzejowice - Krzeczowice - Siennów.

Kolejna edycja, tym razem już VIII Spinningowego Pucharu Mleczki za nami. Zawody, których organizatorem było koło „JAZ” w Przeworsku odbyły się 13 listopada na rzece Mleczce w prawdziwie zimowej scenerii. Udział wzięło 57 (z 88 zapisanych) wytrwałych wędkarzy z Dynowa, Lubaczowa, Lublina, Przemyśla, Przeworska, Rzeszowa, Zamościa, Werbkowic, Nowej Sarzyny, Jarosławia, Krasnobrodu, Pruchnika, Łańcuta, którym ani wiatr, ani śnieg nie przeszkadzał w dobrej zabawie i rywalizacji.