Rozmiar czcionki: A A+ A++
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Informacja o naborze kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej

27.10.2017 r.
Informacja o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817- j.t.) Starosta Przeworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

27.10.2017 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255);  w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 -j.t)
 
Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu przeworskiego w 2018 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

18.05.2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej

13.04.2017 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

13.04.2017 r.

Zarząd Powiatu Przeworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817-t.j.), które prowadzą działalność statutową odpowiadającą zadaniu konkursowemu.

Przydatne
linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies