Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Warunki glebowo klimatyczne wpłynęły na to, że powiat od wielu pokoleń uważany był za teren rolniczy.

Na ogólną powierzchnię powiatu przypada 51,6 % gruntów ornych, 22 % lasów i użytków leśnych, 8,1 % łąk, 7,1 % pastwisk i 1,5 % sadów. 9,7 % to pozostałe grunty.

W rolnictwie dominuje sektor prywatny, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi około 3.4 ha , a klasa bonitacyjna gruntów średnio wynosi IV a (miasto Przeworsk - klasa II). Znaczne rozdrobnienie gospodarstw, największe w skali kraju, wpłynęło na rozwój pracochłonnych kierunków produkcji rolniczej (uprawa warzyw, krzewów jagodowych i zwierząt futerkowych). Czyste środowisko sprzyja produkowaniu zdrowej żywności. Dominuje uprawa : zbóż, buraka cukrowego, rzepaku, ziemniaków, chów bydła (przeważnie nizinnej) trzody chlewnej i drobiu. Korzystne warunki glebowo - klimatyczne umożliwiają uprawę wczesnych ziemniaków, soi i kukurydzy na ziarno. Na szeroką skalę rozwija się ogrodnictwo posiadające doskonałe warunki naturalne do uprawy owoców, (południowa część powiatu Sietesz, Siennów).

Gleby są jakościowo zróżnicowane, oparte głównie na morenach polodowcowych:

  • wzdłuż koryta Mleczki - mady powstałe na skutek nagromadzenia się osadów rzecznych (wykorzystane na grunty orne, łąki i pastwiska)
  • na linii Łańcut - Przeworsk - Jarosław- urodzajne lessy odpowiednie pod wszystkie uprawy w szczególności buraki cukrowe i pszenicę.
  • północna część powiatu - iły, mady, a więc gleby pochodzenia osadowego,
  • okolice Krzeczowic, Urzejowic i Maćkówki - czarnoziemy bagienne,
  • dolina Wisłoka i Sanu - średnie i lekkie mady (lekkie do uprawy i bardzo urodzajne, szczególnie dla zbóż okopowych i roślin pastewnych)
  • okolice Gorzyc- kiepskie, piaszczyste gleby tzw. szczerki, utworzone z sandrów wypłukiwanych z czoła lodowca
  • stoki wzgórz - gleby gliniaste.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies