Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Pokaż wyszukiwarkę

Starostwo Powiatowe w Przeworsku informuje, że w dniu 17.12.2019 r. Zarząd Powiatu Przeworskiego podjął decyzję o przystąpieniu w 2020 r. do programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem strategicznym jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 roku:

1. Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (55% dofinansowania) oraz na likwidacje barier w urzędach  (35% dofinansowania)

2. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku (70% dofinansowania).

3. Obszar D – na likwidację barier transportowych:

a) 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 270.000,00 zł dla autobusów;

(intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 70% dofinansowania, intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 80% dofinansowania).

4. Obszar E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu.

5. Obszar F - przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej -  do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

6. Obszar G –nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi– intensywność pomocy 30 %.

W związku z tym zapraszamy do składania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie projektów w ramach obszarów B, C, D, F i G sporządzonych zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących programu.

Terminy składania wniosków:

  1. Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F i G składane są przez projektodawców do 7 lutego 2020 roku do godz. 14.00
  2. Wnioski w ramach obszaru E – do 30 listopada 2020 roku

Miejsce składania wniosków:

  1. Dla obszarów B, C, D, F i G wnioski składa się do realizatora programu (samorządu powiatowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, pokój 419 (IV piętro) z dopiskiem na kopercie: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.
  2. Dla obszaru E wnioski składane są bezpośrednio przez projektodawcę do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON

Formularz wniosku dla obszaru B, C, D, F i G (do pobrania)

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu, procedur oraz zasad naboru wniosków do w/w programu dostępne są na stronie internetowejhttps://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

Informacje udzielane są także pod nr telefonu 16 648-70-09 wew. 133 lub 123 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies