Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Starostwo Powiatowe w Przeworsku informuje, że w dniu 29.12.2023 roku r. Zarząd Powiatu Przeworskiego podjął decyzję o przystąpieniu w 2024 roku do programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem strategicznym jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 roku:

1. Obszar B – do 176.000,00 zł na likwidację barier w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (55% dofinansowania) oraz na likwidacje barier w urzędach(30% dofinansowania);

2. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku (70% dofinansowania);

3. Obszar  D – na likwidację barier transportowych:

a) 144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;

b) 117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi;

c) 351.500,00 zł dla autobusów;

Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 85% dofinansowania, intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej – 95% dofinansowania.

4. Obszar Fdo 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

5. Obszar G – nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

W związku z tym zapraszamy do składania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie projektów w ramach obszarów B, C, D, F i G sporządzonych zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących programu.

Terminy składania wniosków:

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F i G składane są przez projektodawców do 5 lutego 2024 roku do godz. 15.30.

Miejsce składania wniosków:

Dla obszarów B, C, D, F i G wnioski składa się do realizatora programu (samorządu powiatowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk z dopiskiem na kopercie: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.

Formularz wniosku dla obszaru B, C, D, F i G (do pobrania)

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu, procedur oraz zasad naboru wniosków do w/w programu dostępne są na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl.

Informacje udzielane są także pod nr telefonu 16 648-70-09 wew. 411 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies