Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

REGULAMIN ZAWODÓW DREZYNOWYCH

23.09.2022 r.

Organizatorami konkursu są:

- Powiat Przeworski,

- Przeworska Kolejka Wąskotorowa „Pogórzanin”

- Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowy - Parkowy

1. Organizatorzy wyznaczają 2 sędziów zawodów - sędziego startowego i sędziego głównego do pomiaru czasu na mecie, oraz sekretarza zawodów sporządzającego listę rankingową osad.

2. Zawody rozgrywane są na torze kolejowym w obrębie dworca kolejowego Przeworsk „Wąski”, na sprzęcie dostarczonym przez organizatora.

3. W zawodach bierze udział 15 osad składających się z pary zawodników (kobieta – mężczyzna), które spośród siebie wyznaczą kapitana osady – decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Zgłoszenie osady do konkursu oznacza jednocześnie akceptację przez startujących warunków niniejszego regulaminu.

5. Konkurs rozpoczyna się w niedzielę 25.09.2022 r. o godz. 15:15 i trwa do godz. 17:15.

6. O kolejności startu osad decyduje kolejność zgłoszenia się do konkursu.

7. Konkurs jest jazdą indywidualną osad na czas na wyznaczonym przez organizatorów odcinku torów 2x150mb przy czym zachowana zostanie zasada - jednej osadzie przysługuje jeden przejazd konkursowy.

8. Wszystkie osady używają w zawodach dostarczonej przez organizatorów drezyny, a jej przydział jest losowy.

9. Konkurs rozgrywany jest na następujących zasadach:

• Dwóch zawodników osady zajmuje miejsce na drezynie stojącej w miejscu startu,

• Na komendę „start" rozpoczyna jazdę ( wprowadzając drezynę w ruch). Przez cały odcinek trasy osada nie może mieć kontaktu z ziemią, od startu do mety.

10. O kolejności osad na mecie decyduje uzyskany najkrótszy czas. Czas jest mierzony od komendy „start” – od linii startu i tylna oś drezyny musi znajdować się poza linią startu i mety.

11. W kwestiach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów.

12. Zasady przyznawania nagród

A. Po konkursie komisja przyzna nagrody za miejsca od 1 do 3.

B. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

C. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

13. Postanowienia końcowe:

- Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzców konkursu i przyznania nagrody.

- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku uczestników w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii ze swoim wizerunkiem oraz oświadcza, że w całości przeczytał treść powyższej zgody i w pełni ją rozumie.

14. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.powiatprzeworsk.pl/pdk

15. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies