Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Regulamin konkursu picia mleka na czas

23.09.2022 r.

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorami konkursu są:

- Powiat Przeworski,

- Przeworska Kolejka Wąskotorowa „Pogórzanin”

- Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowy - Parkowy

B. Konkurs odbywa się w trakcie wydarzenia „Połączeni dziedzictwem kolejki” – zakończenie sezonu turystycznego kolejki „Pogórzanin” w dniu 25.09.2022r.

2. Przedmiotem konkursu jest ­­­picie mleka na czas.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy ojciec lub opiekun dziecka biorącego udział w wydarzeniu.

4. Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków.

B. W zawodach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

C. Udział w wydarzeniu „Połączeni dziedzictwem kolejki” jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

D. Zakazuje się;

a) wypluwania mleka

b) wylewania mleka z kubka

c) zamiany kubków z innymi uczestnikami

d) pomocy osób trzecich

W razie podjęcia przez uczestnika w/w działań niedozwolonych lub innych niezgodnych z zasadami fair play komisja podejmie decyzję o dyskwalifikacji.

E. Zwycięzcą zawodów zostanie uczestnik, który najszybciej wypije przygotowaną ilość mleka z kubka przez słomkę, z zachowaniem zasad fair play.

5. Przebieg konkursu

A. Wyłonienie 10 zawodników spośród chętnych uczestników imprezy, decyduje kolejność zgłoszeń.

B. Konkurs odbędzie się maksymalnie raz w ciągu dnia 25.09.2022 r. .

C. Komisja konkursowa składać się będzie z publiczności oceniającej.

D. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie imprezy.

Uczestnicy konkursu mają wypić przygotowaną ilość mleka w kubku przez słomkę. Wszyscy zaczynają w jednym czasie. Kubki z mlekiem będą poustawiane przed zawodnikami. Ilość osób ograniczona do 10 uczestników.

6. Kryteria wyłonienia zwycięzcy

A. Kontrola zawodnika czy gra fair play

B. O zwycięstwie decyduje przechylenie kubka, jeżeli wyleje się z niego pozostałe mleko zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

7. Zasady przyznawania nagród

A. Po konkursie komisja przyzna nagrody za miejsca od 1 do 3.

B. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

C. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

D. Laureaci konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii ze swoim wizerunkiem oraz oświadcza, że w całości przeczytał treść powyższej zgody i w pełni ją rozumie.

C. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.powiatprzeworsk.pl/pdk

D. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies