Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Regulamin konkursu malowania wagoników kolejki na folii stretch

23.09.2022 r.

1. Postanowienia ogólne

A. Organizatorami konkursu są:

- Powiat Przeworski,

- Przeworska Kolejka Wąskotorowa „Pogórzanin”

- Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowy - Parkowy

B. Konkurs odbywa się w trakcie wydarzenia „Połączeni dziedzictwem kolejki” – zakończenie sezonu turystycznego kolejki „Pogórzanin” 25.09.2022r.

2. Przedmiotem konkursu jest malowanie wagoników kolejki na folii przez dzieci. Konkurs polega na tym, że każdy z uczestników rysuje jeden wagonik pociągu za pomocą dostarczonych przez organizatora kolorowych markerów.

3. Uczestnikiem konkursu może być 10 dzieci biorących udział w wydarzeniu „Połączeni dziedzictwem kolejki”, decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Warunki udziału;

A. Zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków.

B. W zawodach mogą brać udział tylko osoby spełniające warunki udziału w konkursie.

C. Udział w wydarzeniu „Połączeni dziedzictwem kolejki” jest równoznaczny z możliwością wzięcia udziału w konkursie.

D. Zakazuje się pomocy osób trzecich. 

E. W razie podjęcia przez uczestnika w/w działań niedozwolonych lub innych niezgodnych z zasadami fair play komisja podejmie decyzję o dyskwalifikacji.

5. Przebieg konkursu

A. Wyłonienie 10 osób spośród chętnych uczestników imprezy - decyduje kolejność zgłoszeń.

B. Konkurs odbędzie się maksymalnie raz w ciągu dnia 25.09.2022 r. .

C. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie imprezy.

6. Postanowienia końcowe

A. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu, na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.

B. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej organizatora.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć/relacji za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii ze swoim wizerunkiem oraz oświadcza, że w całości przeczytał treść powyższej zgody i w pełni ją rozumie.

C. Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.

D. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.powiatprzeworsk.pl/pdk

E. Każda osoba biorąca udział w konkursie zgłasza się dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies