Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” w ramach projektu „Zintegrowany rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

30.06.2014 r.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępny pod adresem www.powiat.przeworsk.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok"

26.09.2013 r.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”

1. Działając na podstawie art.5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego  zgodnie z Uchwałą Nr 59/30/13 z dnia 26.09.2013 roku przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Przeworskiego Obszaru Funkcjonalnego

18.01.2013 r.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia  konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Przeworskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

  1. Zgodnie z Uchwała Nr 4/2/2013 z dnia 17 stycznia 2013r. Zarząd Powiatu Przeworskiego informuje, że od dnia 17 stycznia do 29 stycznia 2013r. trwają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Przeworskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach przystąpienia Powiatu Przeworskiego do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania na miejskich obszarach funkcjonalnych.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

09.10.2012 r.

ZARZĄD POWIATU

PRZEWORSKIEGO

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

1. Działając na podstawie art.5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Zarząd Powiatu Przeworskiego zgodnie z Uchwałą Nr 130/73/12 z dnia 09.10.2012 r. – do pobrania, przedkłada do konsultacji projekt „Programu Współpracy Powiatu Przeworskiego z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Przeworskiego

11.07.2012 r.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekt cytowanej uchwały dostępny jest do pobrania <<tutaj>>.

2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 11.07.2012 r. i zostaną zakończone w dniu 01.08.2012 r.
3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnej opinii na temat w/w projektu uchwały. Opinie i uwagi należy składać na formularzu konsultacji<<do pobrania>>. Opinię należy przesłać w następujący sposób:

Przydatne linki

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies