Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Zebranie uczestników scalenia – zapoznanie z szacunkiem porównawczym gruntów

24.02.2017 r.
Zebranie uczestników scalenia – zapoznanie z sz..

W dniu 22 lutego 2017 r. w sali Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rączynie odbyło się kolejne zebranie uczestników scalenia wsi Rączyna zwołane przez Starostę Powiatu Przeworskiego.

Celem zebrania poprowadzonego przez Pana Marka Markiewicza – Geodetę Powiatowego, Naczelnika Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska, było zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego z dnia 1 lutego 2017 roku o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rączyna gmina Kańczuga

01.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 12   ustawy  z  dnia  26  marca 1982 r. - O scalaniu i  wymianie gruntów (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z  późn. zmianami)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Rączyna

gmina Kańczuga

Zebranie odbędzie się

 w dniu 22 lutego 2017 r. (środa)  o godz. 18.00

w sali Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Rączynie

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego gruntów.

Zebranie scaleniowe, podjęcie uchwały w sprawie - ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów

26.10.2016 r.
Zebranie scaleniowe, podjęcie uchwały w sprawie ..

Zebranie scaleniowe, podjęcie uchwały w sprawie - ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Starostą Przeworskim a Samorządem Województwa

12.10.2016 r.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Starostą Przeworskim a Samorządem Województwa przy udziale Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – wykonawcą scalenia.

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy finansowej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Powiatem Przeworskim

26.09.2016 r.

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy finansowej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Powiatem Przeworskim.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies