Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów

10.11.2017 r.
Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów

W dniu 26 października 2017 r. na zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych we wsi Kisielów gmina Zarzecze nastąpiło wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, a tym samym zakończenie scalenia.

Podstawą wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jest decyzja Starosty Przeworskiego z dnia 10.10.2017 r. o znaku: GO.6627.1.3.13.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych we wsi Kisielów gmina Zarzecze.

Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia została podana do publicznej wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia gruntów w dniu 10.10.2017 r. oraz wywieszona na okres 14 dni w lokalu Urzędu Gminy Zarzecze, oraz na tablicach ogłoszeń we wsi wchodzącej w obszar scalenia: Kisielów.

Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania; termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia niebiorących udziału w zebraniu.

W razie uniemożliwienia objęcia nowo wydzielonych gruntów w posiadanie albo niedotrzymania terminów i zasad spłat należności ustalonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uczestnicy scalenia z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, są zobowiązani do wpłat w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia na wydzielone w Banku Spółdzielczym w Przeworsku konto nr 26 9106 0008 2006 0013 7908 0022.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies