Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Przeworskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Siennów

23.02.2022 r.

Na podstawie art. 27 ust. 3, art. 28 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r., poz.1912 t.j. z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2378 z późn. zm.)
 
Starosta Przeworski zawiadamia, że w dniu 23.02.2022 r. została wydana decyzja znak: GG.661.11.1.2022 zatwierdzająca projekt scalenia gruntów w miejscowości Siennów gmina Zarzecze.

Decyzja została podana do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zarzeczu, na tablicy ogłoszeń we wsi Siennów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Przeworsku.
Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji podlegają w całości zamieszczeniu na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Przeworsku, pozostałe załączniki ze względu na obszerność i przepisy o ochronie danych osobowych dostępne są do wglądu zainteresowanych stron postępowania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Przeworsku 37-200 Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, IV piętro, pok. nr 414 w godzinach pracy urzędu (telefon do kontaktu 16 648 70 09 wew. 105 lub 113).

Załącznik:

Obwieszczenie Starosty Przeworskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Siennów

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies