Wyszukaj na stronie
e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Pokaż wyszukiwarkę

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego - okazanie wstępnego projektu scalenia gruntów tzw. „ustawka” wsi Maćkówka

26.01.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 3 ust. 1, art. 23, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  o scalaniu i wymianie gruntów  (Dz.U. z 2018r., poz. 908 t.j. z późn. zm.)

S T A R O S T A   P R Z E W O R S K I

z a w i a d a m i a m   ż e :

w dniach od 10.02.2021 roku do 26.02.2021 roku w godz. od 800 -  1400 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Żurawiczki odbędzie się okazanie wstępnego projektu scalenia gruntów tzw. „ustawka” wsi Maćkówka.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka gmina Zarzecze

18.06.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 9 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka

gmina Zarzecze. Zebranie odbędzie się

 w dniu 6 lipca 2020 r.  w I terminie o godz. 9.00

i w II terminie o godz. 9.15 

przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej

we wsi Maćkówka (przestrzeń otwarta).

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania jest odwołanie członka rady scaleniowej.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka gmina Zarzecze

13.02.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 3 marca 2020 r. (wtorek) w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Remizie OSP we wsi Maćkówka.

C e l   z e b r a n i a :

Celem zebrania  jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  szacunku porównawczego gruntów.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka gmina Zarzecze

08.01.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A  P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e  z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w  s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 17:00

w Remizie OSP we wsi Maćkówka

C e l z e b r a n i a :

Celem zebrania jest zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego.

Jednocześnie informuję, że mapy szacunku porównawczego gruntów wsi Maćkówka będą również wyłożone do wglądu uczestnikom scalenia w dniach od 29.01.2020 r. do dnia 6.02.2020 r. w godzinach od 800-1400 tj. w okresie 7. dni po ich okazaniu na zebraniu scaleniowym w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Maćkówka.

Zawiadomienie Starosty Przeworskiego o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka gmina Zarzecze

18.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 11, art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu

i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 z późn. zm.)

S T A R O S T A    P R Z E W O R S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych na obszarze wsi Maćkówka

gmina Zarzecze

Zebranie odbędzie się

 w dniu 3 października 2019 r. w I terminie o godz. 17.00

i w II terminie o godz. 17.15

w Remizie OSP we wsi Maćkówka

C e l   z e b r a n i a :

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, określenia wartości dla poszczególnych klas bonitacyjnych, z uwzględnieniem ich położenia względem osiedla i innych czynników, mających wpływ na wartość gruntów.

Przydatne linki

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

e-Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies